Przegląd tygodnia 18-24.01

Tylko w grudniu 2002 r. straty producentów oprogramowania przekroczyły 2 mln złotych. 4,55 mln użytkowników sieci Plus GSM. Wartość rynku transmisji danych i stałego dostępu do Internetu wyniosła w Polsce w 2002 r. 1688 mln zł. Serwis PayU rozpoczął współpracę PolCardem. Wartośc transakcji dokonanych za posrednictwem Allegro w roku 2002 przekroczyła 171 mln złotych.

Spółka CC Otwarte Systemy Komputerowe wdrożyła w Biurze Trybunału Konstytucyjnego system bezpiecznego dostępu do Internetu. System ochrony treści wdrożony przez CC uzupełnił eksploatowany od dłuższego czasu w Biurze Trybunału Konstytucyjnego system zabezpieczeń bazujący na instalacji firewall. Wdrożone oprogramowanie jest rozwiązaniem typu "Content security", którego celem jest ochrona użytkowników przed wirusami, spamem i spoofingiem (wykradanie haseł i podszywanie się pod uprawnionych użytkowników).

Polska Telefonia Cyfrowa zamierza ściślej współpracować z firmami z branży IT w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych. PTC uruchomiła nowy program partnerski, w którym uczestniczą już Microsoft, ATM, BCC,

i ComputerLand. Współpraca z firmami zewnętrznymi ma umożliwić poszerzenie oferty o nowe rozwiązania w ramach usług Era Biznes i wymianę doświadczeń związanych z ich wdrażaniem. PTC oferuje jednocześnie partnerom dostęp do środowisk testowych. Program PTC jest skierowany głównie do integratorów systemów informatycznych, a także dostawców terminali mobilnych, systemów automatyki przemysłowej i agencji ochrony mienia. W ramach inicjatywy Era wspólnie z partnerami określa działania związane z tworzeniem nowych rozwiązań, ich sprzedażą i serwisem. Wynikiem współpracy partnerskiej są już oparte na technologii GPRS rozwiązania mobilnego dostępu do poczty i aplikacji, oferowane przez operatora w ramach usług Era Biznes.

Wartość przedmiotów sprzedanych za pośrednictwem największego polskiego serwisu aukcyjnego Allegro wyniosła w ubiegłym roku ponad 171 mln złotych. Obroty na takim poziomie oznaczają, że w porównaniu z rokiem 2001, wzrosły one o niemal 80%. Obroty takie generowane są przez coraz większą liczbę zawieranych transakcji. Średnio dziennie zawiera się ich około 4,5 tys., rocznie zaś około 1,6 mln. Według danych serwisu, stale rośnie też skuteczność sprzedaży; ilość aukcji, które kończą się transakcją, dochodzi do 40%. Obecnie w serwisie zarejestrowanych jest ponad 730 tys. użytkowników, a każdego dnia przybywa ich średnio około 1,7 tys. Liczba zarejestrowanych użytkowników rośnie również bardzo dynamicznie – na koniec 2001 roku było ich 326 tys., rok później zaś już 702 tys.

Zdaniem Business Software Alliance, tylko w grudniu 2002 r. straty producentów oprogramowania przekroczyły 2 mln złotych. Dla porównania, w minionym roku użytkownicy programów komputerowych, którzy łamali prawo autorskie, w ramach podpisanych ugód zapłacili łącznie ponad 700 tys. zł kar.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej zerwała umowy z ZAIKS-em i ZASP-em, pobierającymi opłaty z tytułu praw autorskich. Kablówki płaciły im odpowiednio: 3,5 i 0,5% wartości swoich przychodów. Opłat od OIGKK domaga się jednocześnie kilka innych organizacji. Sieci kablowe planują renegocjowanie umów z wszystkimi podmiotami zarządzającymi prawami autorskimi na jednakowych zasadach. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Kultury nowelizacja Ustawy o radiofonii i telewizji miała obejmować kwestie żądań organizacji twórców i uregulować wysokość stawek z tytułu praw autorskich, czego w dalszym ciągu nie mogą doczekać się nadawcy.

W lutym TP SA zamierza ostatecznie rozwiązać problem awarii usług Neostrada Plus. Operator zakończy bowiem proces wymiany wadliwych routerów marki Lucent na urządzania Jupiter Networks. W testach laboratoryjnych sprzęt funkcjonował prawidłowo. W warunkach rzeczywistych routery zawiodły. Nie pomogła nawet wymiana oprogramowania. TP SA na razie wstrzymała promowanie usług ADLS. Mimo to każdego dnia 120–150 nowych klientów podpisuje umowy. Operator wcześniej już informował, że z powodu licznych awarii obniży o 50% styczniowy abonament. Yann Gontard, prezes TP , zapowiedział, że firma rozważa stałe obniżenie abonamentu za usługę oraz kolejne promocje Neostrady skierowane do dotychczasowych użytkowników SDI.

Podczas targów Komputer Expo przedstawiciele ministerstwa infrastruktury poinformowali, że prawdopodobnie już w lutym br. wystosowane zostanie zapytanie ofertowe w sprawie systemu IT CEPIK. W drugim kwartale 2003 roku może być rozpisany przetarg na zakup 20 tys. certyfikatów związanych z podpisem elektronicznym dla urzędników skarbowych.

W końcu br. do KPWiG powienien trafić prospekt emisyjny Rzeszów. Do inwestorów giełdowych miałoby trafić 15% akcji, z emisji miałyby zostać sfinansowane inwestycje na kwotę 30-40 mln zł. Comp jest kolejną po ComputerLandzie i CSS spółką z portfela Enterprise Investors, która trafi na warszawski parkiet.

Serwis PayU, umożliwiający dokonywanie oraz otrzymywanie wpłat poprzez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail, rozpoczął współpracę z centrum autoryzacyjnym PolCard. Do tej pory PayU umożliwiał zapłatę kartą kredytową za pośrednictwem firmy eCard. Obecnie nawiązawszy współpracę także z PolCardem umożliwia zapłatę kartami: VISA Classic, Master Card, Diners Club, JCB oraz systemów krajowych: PolCard oraz PBK Styl. PayU korzysta z wdrożonego przez PolCard systemu „Bezpieczne Zakupy”. Zastosowano w nim zabezpieczenia transakcji typu SET (Secure Electronic Transaction) oraz SSL 128 bitów (Secure Socket Layer). Poza tym dane o kartach klientów nie trafiają do serwisu internetowego, co gwarantować ma pełne bezpieczeństwo danych. PayU powstało 6 miesięcy temu. Dotychczas przystąpiło do niego ponad 20 tys. użytkowników.

Firma Energis Polska podpisała z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem sieci Era, umowę o połączeniu sieci. W praktyce oznacza to, że abonenci usługi Konekt (połączenia głosowe realizowane przez Energis), na numery telefonów komórkowych w sieci Era, dzwonić będą bezpośrednio - z pominięciem sieci TP SA. Połączenia te, dzięki pominięciu sieci operatora dominującego będą tańsze o około 15%. Jak powiedziała nam Beata Wróblewska z Energis Polska, firma zamierza wkrótce zawrzeć podobne porozumienia z pozostałymi operatorami mobilnymi w kraju, Centertelem i Polkomtelem.

Prokom Software o ponad 2 mln zł podwyższył kapitał zakładowy zależnej od siebie spółki Safe Computing. Prokom Software dokonał tego w sposób pośredni – poprzez spółkę Prokom Internet posiadającą 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Safe Computing. Kapitał zakładowy spółki zwiększony został z 4 tys. do 2 mln 204 tys. zł. Podwyższenie kapitału Safe Computing o 2 mln 200 tys. zł wynika z podwyższenia przez Prokom Internet wartości nominalnej każdego z 40 istniejących udziałów, ze 100 do 500 zł oraz poprzez utworzenie 4.368 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy Safe Computing wart jest 2 mln 204 tys. zł, dzieli się na 4 tys. 408 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Prokom Software nadal posiada pośrednio 95% udział w kapitale i głosach spółki.

Liczba użytkowników sieci Plus GSM wzrosła do 4,55 mln. W IV kw. 2002 r. z usług operatora zdecydowało się korzystać kolejnych 462 tys. klientów. Polkomtel utrzymuje, że tak duża dynamika wzrostu to wynik rekordowy w historii polskiej telefonii komórkowej. W minionym kwartale Plus GSM pozyskał 462 tys. klientów, co oznacza 11,3-proc. wzrostu w porównaniu z IV kw. 2001 r. Na koniec roku z abonamentowych usług operatora korzystało 2,24 mln użytkowników, a przedpłaconych (Simplus) 2,31 mln. Szacunkowy udział Polkomtela w polskim rynku telefonii komórkowej wynosi teraz ok. 35,5%.

W Warszawie rozpoczęła działalność Europejska Akademia Internetowa. Wirtualna szkoła, której założycielem jest Stowarzyszenie "Pro Europa", ma za zadanie popularyzację zagadnień związanych z Unią Europejską. Wykłady, adresowane głównie dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, są dostępne pod adresemhttp://www.akademiaeuropejska.edu.pl . Każdy z 20 kursów kończy się internetowym egzaminem, zdawanym przed wirtualną komisją.

Wartość sprzedaży usług transmisji danych i stałego dostępu do Internetu wyniosła w Polsce w minionym roku według wstępnych danych 1688 mln zł. W porównaniu do roku 2001 wartość ta wzrosła o 49% - szacuje Instytut Rynku Elektronicznegohttp://www.ire.pl . Jednocześnie rynek ten jest jednym z najsłabiej zdominowanych przez TP SA segmentów rynku telekomunikacyjnego i wykazuje (czy dzięki temu?) największą dynamikę wzrostu - 50% w roku 2001 (wartość sprzedaży 1135 mln zł) i szacunkowe 49% w roku minionym. Dynamiczny wzrost rynku jest zdaniem analityków z IRE powodowany wzrastającym popytem na powszechny dostęp do Internetu oraz zapotrzebowaniem na wirtualne sieci korporacyjne. Na wzrost rynku znaczący wpływ ma także wpływ fakt, że zalicza się doń krótkie wiadomości tekstowe SMS, których popularność bardzo szybko rośnie. Prognoza IRE na 2003 rok zakłada wzrost wartości rynku również o ok. 50%, przy jednoczesnym wzroście procentowego udziału SMS-ów w jego strukturze.

W środę urząd skarbowy umorzył Optimusowi 27,7 mln zł długu. Sprawa zaległości podatkowych firmy na tym się jednak nie kończy. Mimo licznych protestów środowisk biznesowych, były szef Optimusa prawdopodobnie stanie przed sądem. Prokuratura jeszcze w I kw. zamierza skierować do sądu akt oskarżenia w sprawie przestępstw celno-podatkowych.

Firma badawcza SMG/KRC opublikowała wyniki badania popularności witryn internetowych NetTrack i korzystania z Internetu w okresie od października do grudnia 2002. Wśród serwisów internetowych palmę pierwszeństwa pod względem popularności dzierży nadal Onet.pl. Na pytanie "którą stronę internetową odwiedziłeś w ciągu miesiąca?", 74,08% ankietowanych odpowiedziało, że Onet.pl. Drugie i trzecie miejsce tradycyjnie już przypadło w udziale Wirtualnej Polsce (61,22%) oraz Interii (39,73%).

Amerykańska spółka Yahoo! ogłosiła wyniki finansowe i ujawniła plany związane z rozszerzeniem usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Stanach Zjednoczonych. Całkowite wpływy portalu wzrosły w roku 2002 względem poprzedniego o 33% z 717,4 mln do 953,1 mln USD. Stało się tak m.in. dzięki zmianie struktury przychodów; portal czerpie je dziś już nie tylko z reklam, ale zarabia także na płatnych linkach. Przychody z tego tytułu wzrosły w minionym roku w porównaniu z rokiem 2001 o 120% i osiągnęły 89,4 mln USD.

Należąca do America Online spółka ICQ podpisała umowę z operatorem mobilnym KPN Mobile. ICQ zaimplementuje swój komunikator w telefonach sieci I-mode. Początkowo popularny internetowy komunikator ICQ dostępny będzie dla użytkowników telefonii I-mode w Holandii, a wkrótce potem także w Niemczech. KPN Mobile świadczy mobilne usługi telekomunikacyjne w Niemczech, Holandii i Belgii. Jak powiedział jednak rzecznik prasowy operatora, firma nie ma jeszcze planów związanych z udostępnieniem ICQ użytkowników I-mode w Belgii. Ciekawostką jest to, że "telefonicznego" ICQ będzie można używać, wykorzystując ten sam identyfikator użytkownika (login), co w wersji komputerowej komunikatora. Wersja zaprojektowana do wykorzystywania na terminalach I-mode posiada także te same funkcje, co wersja "stacjonarna" komunikatora.

Koncern Microsoft przejmie amerykańską spółkę PlaceWare, specjalizującą się w produkcji internetowych systemów konferencyjnych i aplikacji do pracy grupowej. Firmy nie ujawniły szczegółów finansowych transakcji, która ma zostać sfinalizowana w I kw. br. PlaceWare stanie się częścią działu aplikacji biurowych Microsoftu. W jego ramach koncern powoła grupę roboczą, która zajmie się rozwojem aplikacji do komunikacji w czasie rzeczywistym i narzędzi pracy grupowej. Technologie opracowane przez PlaceWare znajdą zapewne zastosowanie w przyszłych wersjach takich produktów Microsoftu jak Windows, Power Point czy Exchange. Microsoft ma już w dorobku konferencyjne oprogramowanie NetMeeting. Rozwiązania nowego partnera firmy są jednak bardziej zaawansowane. Zapewniają także większą skalowalność, umożliwiając równoległą pracę setek, a nawet tysięcy użytkowników. Z oprogramowania firmy PlaceWare korzystają m.in. American Express i Cisco Systems.

Billing World and OSS Today Magazine", amerykańskie pismo o tematyce teleinformatycznej uznało ComArch za jednego z najlepszych dostawców systemów wspierających działalność operatorów telekomunikacyjnych. Spółka została finalistą prestiżowej "OSS World 2003 Excellence Awards" w kategorii Operational Excellence za wdrożenie systemu ComArch InsightNet służącego zarządzaniu siecią telekomunikacyjną u operatora sieci komórkowej Era. Finalistów konkursu wybrali redaktorzy pisma, którzy ocenili wszystkie aplikacje, a następnie przeprowadzili analizy spółek kwalifikujących się do poszczególnych kategorii. Ponadto zwołano panel ekspertów, który ocenił postępy firm w minionym roku. Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną przedstawieni na corocznej gali "OSS World 2003 Excellence Awards", która odbędzie się 18 lutego 2003 r. w Nowym Orleanie. Lista tegorocznych finalistów i zwycięzców z lat poprzednich znajduje się po adresem:http://www.billingworld.com/awards2k3finalist.cfm

Rośnie liczba włamań do baz danych. Według ankiety Evans Data jedna piąta firm doświadczyła takiego wydarzenia na przestrzeni minionego roku – jeszcze pół roku temu odsetek takich odpowiedzi sięgał 12%. Jedna piąta ankietowanych w badaniu Evans Data potwierdziła, że w ciągu minionego roku w ich firmie doszło do włamania do bazy danych. To znaczący wzrost – w porównaniu z danymi sprzed półrocza, kiedy to o bezpośrednich włamaniach do baz informowało 12% ankietowanych. Około 68% z 756 ankietowanych obecnie kierowników ds. rozwoju zaprzeczyło, aby takie wydarzenie miało miejsce w ich firmie, a 12% - nie wiedziało lub nie chciało odpowiedzieć. Najwyższy odsetek włamań do firmowych baz danych odnotowali ankietowani menedżerowie w firmach z sektora usług specjalistycznych – 37%; nieco tylko niższy odsetek był w przypadku firm i organizacji edukacyjnych – 33%. Jak podkreślają analitycy Evans Data, włamania do baz są bardziej – zwłaszcza w dłuższej perspektywie - niebezpieczne w skutkach niż włamania do systemu, zhakowania strony czy przedostania się wirusa poprzez firewall do PC jednego z użytkowników. Narażone są bowiem informacje o klientach, powierzone przez nich firmie.

Liczba użytkowników szerokopasmowych łącz z Internetem wzrosła w Wielkiej Brytanii o ponad 272% w okresie od listopada 2001 do listopada 2002 – donosi brytyjski Narodowy Urząd Statystyczny (Office of National Statistics). Całkowita liczba abonentów internetowych wzrosła w omawianym okresie o około 9%. W tym samym czasie liczba użytkowników łączy typu dial-up wzrosła o 1,6%, ale już od października do listopada ub. roku zmniejszyła się o 0,4%. Liczba użytkowników łączy szerokopasmowych wzrosła w ciągu roku o 272,1%, zaś w okresie od października do listopada 2002, o 9,7%. Dzięki temu połączenia szerokopasmowe stanowią dziś w Wielkiej Brytanii 9,3% wszystkich połączeń w tym kraju. Dla porównaniu, jeszcze w październiku stanowiły one 8,5%.

Motorola zamknęła zyskiem już drugi kwartał z rzędu. Wyniki koncernu były korzystniejsze od wcześniejszych prognoz. Przychody firmy sięgnęły 7,5 mld USD, a zysk netto wyniósł 174 mln USD. Działania restrukturyzacyjne podjęte przez zarząd koncernu przynoszą pozytywne efekty. Prognoza firmy na cały 2003 r. zakłada przychody na poziomie 27,5 mld USD, co oznacza 3% wzrostu wobec 2002 r.

W wyniku największej fuzji w historii, dwa lata temu powstał największy koncern medialny na świecie, AOL Time Warner. Oczekiwanych korzyści ze współdziałania starych i nowych mediów na razie nie widać, a zdaniem niektórych analityków możemy ich się nigdy nie doczekać. Inni prorokują podział koncernu na odrębne firmy.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen NetRatings, 60% brytyjskich internautów w grudniu 2002 odwiedziło wirtualne sklepy. Okres przedświąteczny to dla handlowców, coraz częściej także tych wirtualnych, prawdziwa żyła złota. Brytyjskie e-sklepy zanotowały w okresie przedświątecznym około 12,8 mln wizyt. Dla porównania, w tym samym okresie roku 2001, wizyt tych doliczono się 9,1 mln. Według Nielsen NetRatings, największym na Wyspach wirtualnym detalistą był w 2002 r. Amazon. W samym tylko grudniu, jego strony odwiedziło 6,7 mln unikalnych użytkowników. Drugi pod względem popularności e-commerce, to eBay z 5 mln wizyt. Pozostałe serwisy, które pod względem popularności w grudniu 2002 r. zakwalifikowały się do pierwszej piątki to: Argos, Tesco oraz Kelkoo – wszystkie po około 2,5 mln wizyt. Zgodnie ze statystykami, Wielka Brytania stanowi największy w Europie e-rynek detaliczny; 70% brytyjskich internautów dokonuje bowiem zakupów za pośrednictwem Sieci.

Azjaci korzystający z Internetu chętniej wykorzystują Sieć do gier on-line, niż do robienia zakupów - donosi firma badawcza International Data Corporation. Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez IDC na 3,6 tys. mieszkańcach sześciu azjatyckich państw (m.in. Chin, Indii i Malezji), z gier on-line korzysta dwa razy więcej internautów, niż dokonuje e-zakupów. Największy rozdźwięk IDC odnotował w Chinach, gdzie 43% użytkowników korzysta z Sieci do gier, a tylko 16% jest klientami wirtualnych sklepów.

Jak wynika z danych China Internet Network Information Center (CNNIC), liczba użytkowników Internetu w Chinach wyniosła pod koniec minionego roku 59,1 mln. Z opublikowanych danych wynika, że populacja chińskich internautów rośnie bardzo dynamicznie; w ciągu 2002 roku liczba osób korzystających z Sieci zwiększyła się o 75% z 33,7 mln pod koniec roku 2001.

Stowarzyszenie RIAA, reprezentujące interesy amerykańskiego przemysłu muzycznego, zaproponowało, by to dostawcy usług internetowych (ISP) płacili za to, że ich klienci korzystają z serwisów umożliwiających darmowe pobieranie muzyki. Według przedstawicieli RIAA zobowiązanie firm oferujących dostęp do Internetu do płacenia za nielegalnie pobierane płyty jest dla przemysłu muzycznego jedynym sposobem na odzyskanie choć części pieniędzy, które koncerny muzyczne tracą każdego roku z powodu działalności piratów. Zasada działania takiego systemu miałaby być prosta: ci ISP, którzy umożliwiają użytkownikom korzystanie z sieci wymiany plików (takich jak np. KaZaA czy iMesh), będą musieli płacić za to koncernom muzycznym. Oczywiście, wątpliwe jest, by choć część tej opłaty nie przeniosła się na użytkowników - dla nich wprowadzenie takiego systemu oznaczałoby więc podwyżkę abonamentu. Jaką? Tego na razie nie wiadomo.

Przedstawiciele koncernu Microsoft poinformowali o opracowaniu nowego systemu zabezpieczania płyt CD przed nielegalnym kopiowaniem. Windows Media Data Session Toolkit ma być stuprocentowo skuteczny, jego zaletą ma być również możliwość odtwarzania zabezpieczonych płyt na różnych urządzeniach - w tym również komputerach PC.

Firma badawcza Nielsen NetRatings donosi, że w USA stale rośnie liczba użytkowników łączy szerokopasmowych; znacznie wydłuża się w ten sposób czas poświęcany na korzystanie z Sieci. Już ponad 33,6 mln indywidualnych użytkowników Internetu w USA korzystało w grudniu ub. roku z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Oznacza, to że liczba użytkowników łączy o dużej przepustowości wzrosła w stosunku do 2001 roku o 60%. W tym samym czasie liczba użytkowników dial-up zmniejszyła się o 10%; w grudniu było ich już tylko 74,4 mln.