Przegląd tygodnia 18 – 24.01

Elektrim wyznaczył termin NWZA na 25 maja, znacznie później niżby tego chcieli akcjonariusze skupieni wokół BRE. Ministerstwo infrastruktury przełożyło termin spłaty rat koncesyjnych operatorów stacjonarnych na koniec czerwca br.

Elektrim zwołał na 25 maja NWZA w sprawie wyboru nowej rady nadzorczej. Jest to znacznie późniejszy termin niż zażądali tego akcjonariusze spółki zgrupowani wokół BRE Banku. Przedstawiciele BRE i Vivendi najprawdopodobniej porozumieli się co do zmian w radzie i zarządzie Elektrimu.

Comp Rzeszów SA zbuduje hurtownię danych dla Głównego Urzędu Statystycznego. Hurtownia gromadzić będzie dane na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego. Wartość umowy opiewa na sumę 6,5 mln zł. W drugiej części przetargu wybrane zostały cztery firmy, oprócz Comp Rzeszów o duży kontrakt walczyły IBM, SAS Institute i Softbank. Na stworzenie hurtowni danych w oparciu o serwery Hewlett-Packard i technologię Oracle, Comp Rzeszów ma najbliższe osiem miesięcy. Comp Rzeszów SA w ubiegłym roku wypracowała przychód w wysokości 60,5 mln zł i zysk netto w kwocie 5,5 mln zł.

Tytuł najlepiej zarządzanej spółki i „Złotego Byka i Niedźwiedzia” od gazety giełdy Parkiet dostał Bank Pekao S.A. Za najlepszy TFI uznano PKO/Credit Suisse, a za najciekawszy produkt bankowy m-bank, stworzony przez BRE. Za najlepszego analityka rynku uznany został Wojciech Białek z SEB TFI.

Pięć serwisów internetowych pod egidą wałbrzyskiego ISP, spółki hm weszło do sieci reklamowej ARBOmedia. Obecnie liczba witryn w sieci oscyluje wokół 115 – 120. „W najbliższym czasie nie przymierzamy się do gwałtownego zwiększania liczby serwisów w naszej sieci, skupimy się raczej na uporządkowaniu portfolio i aktywnej sprzedaży obecnie posiadanych witryn” – powiedział Rafał Neska, marketing manager w ARBOMedia. W obecnej chwili sieć szacuje swój udział w polskim rynku reklamy na 6 – 7%. Podtrzymuje też wcześniejsze prognozy przekroczenia w marcu br. progu rentowności oraz zakończenia całego roku 2002 „na plusie”.

Wartość autoryzowanych przez PolCard transakcji wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 25,6%. W 2001 roku PolCard autoryzował łącznie 47,9 mln transakcji. To z kolei oznacza wzrost o 46,6% w porównaniu z wynikami z roku 2000. Udział kart elektronicznych (Visa Electron, Maestro, POLCARD BIS) w całości obrotów na karty wynosił 55% (w roku 2000 - 47%) w liczbie i 40% (w 2000 –32,7%) w wartości. PolCard autoryzował 12,3 tys. transakcji internetowych, na łączną kwotę 2,3 mln zł. Sieć współpracuje obecnie z 50 sklepami internetowymi. Warto zauważyć, że średnia wartość transakcji w Internecie wynosiła ok. 186 zł i była wyższa od średniej dla wszystkich transakcji autoryzowanych przez PolCard (ok. 167 zł).

W związku z utratą płynności finansowej przez Apexim SA, zarząd spółki złożył w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy podanie o otwarcie postępowania układowego. Złożona przez firmę propozycja ugody zakłada redukcję zobowiązań spółki, rozłożenie ich spłaty na raty lub zamianę wierzytelności na akcje Apeximu. Jak informuje spółka, złożenie wniosku miało związek z faktem, iż Apeximowi nie udało się do końca 2001 r. pozyskać zakładanych środków finansowych, które miały pokryć zobowiązania firmy. Blisko 34 mln zł miało pochodzić z tytułu kary umownej od LG Petro Bank, jednak postępowanie sądowe w tej sprawie jeszcze się nie zakończyło. Apeximowi nie udało się także dokonać rozliczenia sprzedaży nieruchomości spółki.

Infovide podjęła współpracę ze platformą Xtrade. Na mocy umowy firma będzie promować i wdrażać oprogramowanie eProcurement firmy Commerce One, niezbędne do czynnego uczestnictwa w wymianie handlowej za pomocą platformy. "Decyzja o współpracy z Xtrade ma bezpośredni związek z zainteresowaniami informatycznymi Infovide. Chcemy mieć praktyczny kontakt z technologiami, które jednocześnie pomagają nam w naszej głównej działalności - doradztwie", wyjaśnił przesłanki zawarcia umowy Paweł Wiechecki, dyrektor katowickiego oddziału Infovide. Infovide sama również skorzysta z platformy Xtrade, dzięki czemu spółka liczy na poczynienie oszczędności przy zakupach materiałów niezbędnych do prowadzenia normalnej działalności biznesowej.

Sieć reklamowa Ad.net wprowadziła baner horyzontalny – Billboard - o rozmiarach 750x100 pikseli. Docelowo zastąpią one tradycyjne banery we wszystkich serwisach sieci. Sieć liczy, że klientów przyciągnie możliwość lepszej ekspozycji reklamy na stronie i większa skuteczność „superbanerów”. Według danych z listopada ub. roku, w sieci Ad.net tradycyjne banery generowały ok. 30% przychodów sieci, podobnie jak reklamy typu pop-up. „Udział banera 480x60 w naszych przychodach stale się zmniejsza kosztem innych form, stąd m.in. nasza decyzja. Nie oznacza to, że baner zginie całkowicie. Trudno na razie wyobrazić sobie, żeby rezygnowały z niego na razie, z różnych powodów, portale” – mówi Tomasz Cisek, Buying Director sieci Ad.net. Cena nowego banera pozostanie taka sama jak w przypadku tradycyjnego banera.

Crowley Data wprowadza gwarancje SLA dla klientów swojej sieci Datastar, co oznacza dla nich możliwość ubiegania się o zwrot kosztów w przypadku awarii łącza, której czas trwanie przekracza ramy określone w umowie. Środki te są wówczas potrącane z opłaty abonamentowej. Zasada określona w gwarancji SLA (Service Level Agreement) obowiązuje ponadto niezależnie od odszkodowań, które przyznawane są według regulaminu świadczenia usług. CD oferuje trzy wersje SLA: Standard, Gold i Platinum. Dotychczasowi klienci firmy mogą dokonać bezpłatnego rozszerzenia umowy abonenckiej: korzystający z usług IA Standard, Frame Relay, VPN i usługi Dzierżawy Kanałów Cyfrowych otrzymają gwarancję SLA Standard; klienci IA Premium otrzymają rozszerzenie o gwarancję SLA Gold.

PKN Orlen potwierdził, że chce sprzedać m.in. udziały w NOM. Wyklucza natomiast sprzedaż pakietu 19,6% akcji Polkomtela. "Planujemy natomiast na ten temat rozmowy w przyszłości, po ujawnieniu szczegółów technologii UMTS" - powiedział prezes Orlena, Andrzej Modrzejewski.

Według nieoficjalnych informacji PB, Agora i CL, wspólnicy Centrum Handlu Internetowego negocjują sprzedaż tej spółki. Według informatora gazety, rozważane jest całkowite opuszczenie spółki zarządzającej pasażem Vendi.pl lub dopuszczenie trzeciego wspólnika. Według początkowych założeń, Vendi.pl miało przynieść zysk w 2003 roku, dochodzący nawet do 25 mln zł.

CL nabył od 46 udziałowców za łączną kwotę 4,74 mln zł 100% udziałów w firmie Centrum Informatyki Energetyki, zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla sektora energetycznego. Jak podano w komunikacie, ComputerLand traktuje zakup CIE jako długoterminową lokatę kapitałową. Transakcję sfinansowano ze środków własnych spółki.

IAB Polska przedstawił zalecenia dotyczące procedury organizowania przetargów interaktywnych i zakupu powierzchni reklamowej na stronach internetowych. W dokumencie poświęconym zakupowi i sprzedaży reklamy internetowej ustala m.in. następujące kryteria sprzedaży – liczba odsłon, czas trwania emisji, liczba kliknięć w reklamę, liczba działań dokonanych na stronie reklamodawcy, spowodowanych kliknięciem reklamy. Rozliczenie reklamy powinno odbywać się przy użyciu następujących jednostek: 1000 odsłon, dzień/tydzień/miesiąc emisji, jedno kliknięcie, jedno działanie. Dla reklam w postaci mailingu czy SMS jednostką rozliczeniową jest według dokumentu jedna wiadomość przesłana do aktywnego użytkownika poczty lub telefonu. Odwołanie emisji w myśl zaleceń IAB nie powinno wiązać się z karami w przypadku odwołania emisji na więcej niż miesiąc przed datą rozpoczęcia emisji, ewentualne kary nie powinny natomiast przekraczać 60% wartości zamówionej emisji, jeśli emisja jest odwołana przed czasem.

Ministerstwo Infrastruktury zadecydowało o odroczeniu spłaty rat koncesyjnych niezależnych operatorów do końca czerwca 2002 roku. Termin poprzedniego odroczenia spłaty rat minął 20 stycznia br.

Debiut ITI na GPW w 2002 roku nie jest wcale przesądzony - czas i wielkość emisji holding uzależnia od poprawy sytuacji na rynku. ITI czeka ponadto na zgodę KPWiG na dopuszczenie akcji do obrotu publicznego. Ważność prospektu ITI upływa 30 września br., możliwość przedłużenia związana jest z zamiarem uzupełnienia przez ITI danych finansowych o zaudytowane wyniki za trzy pierwsze kwartały 2001.

Getin SP będzie współpracował na rynku B2B z platformą Marketplanet.pl, a Telekomunikacja Polska S.A. obejmie 6% akcji spółki. W połowie ub. roku dużo mówiło się o rychłym podpisaniu podobnej umowy Getina z największą konkurencją Marketplanet - patformą Xtrade Optimusa. Umowa ta wejdzie w życie w dniu zakupienia przez Telekomunikację Polską udziałów w Getin SP.

Witryna Empik.com obsługiwane przez Easy Net przestała przyjmować zamówienia. Elektrim prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży udziałów w EasyNet.

Bankier.pl pośredniczy na podstawie umowy w sprzedaży czterech kredytów na nieruchomości Fortis Banku. Bankier.pl pośredniczy w ofercie kredytowej pięciu banków: Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A., Deutsche Banku Polska S.A., GE Banku Mieszkaniowego S.A., LG Petro Banku S.A. oraz właśnie udostępnionego Fortis Banku Polska S.A. Według informacji portalu, użytkownikom Bankier.pl udzielane są kredyty na nieruchomości i kredyty gotówkowe na „kilka milionów złotych miesięcznie”. Miesięczna wartość aplikowanych kredytów to ok. kilkunastu milionów złotych. Za pośrednictwem Bankier.pl zawieranych jest także kilkaset umów miesięcznie na pozostałe produkty finansowe.

Nokia odnotowała w IV kwartale 2001 zysk netto w wysokości 450 mln EUR, w roku 2000 w tym samym okresie – 1,2 mld EUR. Według największego producenta telefonów komórkowych na świecie, wyniki są i tak lepsze od spodziewanych i stanowią dobry prognostyk na rok bieżący. Przychody w czwartym kwartale wyniosły 8,7 mld EUR (w 2000 r. – 9,2 mld EUR), za to przychody w całym roku wzrosły w porównaniu z rokiem 2000 o 3%, do 31,1 mld EUR. Zysk za cały rok 2001 wyniósł 2,2 mld USD, co oznacza blisko 44% spadek w stosunku do roku 2000. Według szacunków Nokii jej udział w rynku w 2001 roku wzrósł do 37% - rok wcześniej firma miała 32% rynku telefonów komórkowych. Nokia podtrzymuje prognozy na rok 2002 – sprzedaż ma wynieść od 420 do 440 mln telefonów.

Po sześciu miesiącach strat Siemensowi udało się wreszcie w IV kwartale 2001 roku uzyskać dodatni wynik. Niemiecki producent elektronikio zarobił netto 538 mln EUR. To znacznie lepiej od zakładanych wcześniej prognoz analityków, z których średnia oscylowała około 38 mln EUR.

Netscape kolejny raz oskarża Microsoft o to, że monopolistycznymi działaniami doprowadził do wyparcia jego produktu z rynku przeglądarek internetowych. Zarząd należącej do AOLTW firmy, ponownie domaga się od Microsoftu odszkodowania finansowego oraz zaniechania dystrybucji Internet Explorera wraz z systemem Windows. Głównym celem działania firmy jest zmuszenie Microsoftu do sprzedaży systemu operacyjnego bez zintegrowanej przeglądarki internetowej, dzięki czemu użytkownicy będą mogli sami wybrać jaką aplikację chcą używać. Dodatkowo Netscape domaga się pieniężnego odszkodowania, jednak na razie nie została podana żadna kwota.

Yahoo! planuje pobierać od 1 do 4 USD za odnajdowanie plików w specjalizowanej bazie ok. 25 mln dokumentów z 7,1 tys. publikatorów, w tym periodyków akademickich. Yahoo! przewiduje także sprzedaż miesięcznego abonamentu na usługę w wysokości 4,95 USD, w ramach którego pozwala na wyszukanie 50 dokumentów. Usługa Yahoo! Premium Document Search, czyli dosłownie wyszukiwanie najlepszych dokumentów, została zaprojektowany w ramach podpisanego już wcześniej porozumienia z dostawcą takiego rozwiązania - Northern Light Technology.

UMTS w Niemczech w tym roku! Szef D2 Vodafone, Jurgen von Kuczkowski poinformował, że jego firma rozpocznie świadczenie usług UMTS w trzecim lub IV kwartale br. O podobnych planach informuje MobilCom, należący do France Telecom. Licencje posiadają jeszcze w Niemczech T-Mobil (należący do Deutsche Telekom), Viag (spółka British Telecommunications), E-Plus (spółka KPN) i Group 3G, joint venture hiszpańskiego operatora Telefonica i fińskiej Sonery.

Ericsson zawarł z Vodafone globalny kontrakt na dostawę oprogramowania do przesyłania wiadomości multimedialnych MMS. Według uzgodnionego harmonogramu usługa zostanie uruchomiona w 9 krajach europejskich w połowie bieżącego roku. Wcześniej oczywiście do sprzedaży wprowadzone muszą jeszcze zostać odpowiednie aparaty telefoniczne. MMS, oprócz tekstu, pozwala na przesyłanie także kolorowych obrazów, animacji, dźwięku i klipów wideo. Vodafone zacznie od wprowadzenia usługi w Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Umowa stwierdza, że we wszystkich tych krajach dostawcą infrastruktury sieciowej do obsługi MMS będzie Ericsson.

O 6,7% spadła w czwartym kwartale ubiegłego roku (w porównaniu z analogicznym okresem roku 2000) ogólnoświatowa sprzedaż komputerów PC - wynika z opublikowanego właśnie raportu firmy analitycznej International Data Corporation (IDC). W analizowanym przez IDC okresie najlepsze wyniki zanotował Dell - to jedyna firma, która zwiększyła w tym czasie sprzedaż (pod koniec grudnia 14,2% sprzedawanych na świecie komputerów pochodziło z jego fabryk). Na drugie miejsce spadł za to Compaq, którego udział w rynku wyniósł w tym czasie 11,2% (czyli o 1,7% mniej niż w roku ubiegłym). Na stałym poziomie pozostała sprzedaż komputerów Hewlett-Packard - w czwartym kwartale 2001 r., podobnie jak rok wcześniej, udział firmy w światowym rynku komputerów PC wyniósł 8%. "Wielką Piątkę" zamykają IBM oraz Fujitsu Siemens.

Yahoo! poniósł w IV kwartale 2001 roku stratę w wysokości 8,7 mln USD - podczas gdy przed rokiem wyniosła ona 97,8 mln USD. Yahoo spodziewa się teraz, po przeprowadzonej przez Terrego Semela redukcji kosztów i przebudowie strategii, szybszego wzrostu sprzedaży. Jej wartość ma przekroczyć w 2002 roku 800 mln USD, wobec wcześniej zakładanych, w najbardziej optymistycznych prognozach 785 mln USD. Przychody Yahoo! spadły w 2001 roku do 717 mln USD z 1,1 mld USD w 2000.