Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 16-22.11

Decyzja ministra gospodarki przybliży wydanie pierwszych bezpiecznych podpisów elektronicznych. Z OnetKonekt skorzystało od początku października już 100 tys. użytkowników. Emax wprowadzając do obrotu 1,68 mln akcji, zadebiutował na giełdzie. NASK ogłosiła nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domenowych. Rośnie liczba Europejczyków korzystających z usług banków internetowych. Coraz częściej robimy zakupy w wirtualnych sklepach.

Do końca roku operator sieci Idea, spółka Centertel zamierza zwiększyć o 200 tys. liczbę abonentów. W chwili obecnej, telefon w sieci Idea ma 4,3 mln użytkowników, a zgodnie z planami operatora ma ich być w tym roku 4,5 mln. O planach rozwoju spółki poinformował jej prezes, Sławomir Skrodzki na poniedziałkowej konferencji prasowej. Skrodzki powiedział również, iż tegoroczna strata netto spółki będzie niższa niż prognozowano wcześniej. W kwietniu Centertel zapowiadał, że na koniec 2002 roku jej strata netto utrzyma się na podobnym poziomie co w 2001 roku, kiedy to wyniosła 603 mln zł. Po trzech kwartałach br. roku strata netto firmy wzrosła do 399 mln zł z ubiegłorocznych 382 mln. Przychody Centertela wzrosły natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach 2002 roku do 2,51 mld zł z 1,67 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Nowosądecka spółka Optimus złożyła wniosek o restrukturyzację zaległości podatkowych sięgających 35,1 mln zł. Dotyczą one spornych transakcji importowo-eksportowych przeprowadzonych przed podziałem firmy. Zarząd Optimusa złożył jednocześnie wniosek dotyczący rozłożenia opłaty restrukturyzacyjnej na raty. Przechodząca problemy firma w ciągu trzech kw. br. uzyskała jedynie 153 mln zł przychodu i zanotowała 77 mln zł straty netto. Pozytywne skutki przynosi jednakże plan naprawczy. Dzięki ograniczaniu kosztów działalności, sprzedaży części spółek zależnych i redukcji zatrudnienia, w III kw. strata operacyjna firmy wyniosła już jedynie 131 tys. zł.

W tym roku już ponad 50 firm zdecydowało się na zakup oferowanego przez SAP Polska systemu wspomagającego zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko w październiku umowy zawarto z kolejnymi 23 klientami. Jednocześnie spółka zwiększyła liczbę partnerów wdrażających oprogramowanie linii Business One. Obecnie z SAP Polska współpracuje w tym zakresie 8 firm. Są to spółki: Yuma, Comers, Kontinuum, Simple, Terminus i trzej nowi partnerzy - Aspekt, Omnikom, Rob-Com. SAP liczy, że do końca br. liczba klientów na system ERP przejęty od izraelskiej firmy TopManage zwiększy się do 100.

Telekomunikacja Polska SA po raz pierwszy będzie prowadziła sprzedaż swoich usług poprzez sieć pośredników. O zawarciu umowy z TP SA na sprzedaż pośrednią jej usług, poinformowała spółka Fincom Poland. Usługi dominującego operatora stacjonarnego będą sprzedawane przez zupełnie nowy kanał sprzedaży. Stanowić go będą dealerzy sprzętu komputerowego współpracujący z Microcom – Fincom Poland z województwa mazowieckiego i śląskiego. Możliwe, że niedługo będą to także punkty dealerskie z innych regionów Polski. Dealerzy rozszerzą swoją ofertę o wybrane usługi operatora, m.in.: "Łatwa międzymiastowa (prefix – 1033)", "Wybrane numery", "Pakiety internetowe", "ISDN Octopus".

Polski Vobis rozpoczął sprzedaż komputerów przenośnych Fujitsu Siemens przeznaczonych na rynek konsumencki. Vobis Microcomputer sp. z o.o. uzyskała wyłączność na sprzedaż notebooków linii Amilo z procesorami AMD. Jak utrzymują firmy, zawarta umowa jest pierwszym krokiem do ściślejszej współpracy w zakresie sprzedaży urządzeń przenośnych. W sieci Vobisu mają być również oferowane komputery linii Lifebook. Według danych Fujitsu Siemens po trzech kwartałach br. udział firmy w rynku notebooków w Polsce sięga 4,9% (ok. 3150 sprzedanych sztuk), co daje jej szóstą pozycję w rankingu producentów.

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) uruchomił nowe łącza międzynarodowe o przepływności 310 Mb/s do Frankfurtu nad Menem oraz łącze do Sztokholmu. Dostawcą łączy jest, wyłoniona w drodze przetargu, firma Telia International Carrier. Uruchomiono dwa łącza SDH STM-1 w relacji Warszawa-Frankfurt nad Menem oraz jedno łącze SDH STM-1 w relacji Frankfurt nad Menem - Sztokholm. Oba łącza gwarantują najwyższy poziom dostępności. Łącza poprowadzono w sieci Viking, która od kwietnia 2002 posiada dwa niezależne połączenia ze światową siecią Telii.

Od początku października br. z numeru stacjonarnego oferowanego przez Onet.pl we współpracy z Energis Polska skorzystało 100 tys. użytkowników, z których każdy logował się średnio 19 razy. Z niezależnego, wobec dominującego operatora stacjonarnego, numeru dostępowego skorzystało już ponad 100 tys. użytkowników, generując niemal 1,9 mln sesji modemowych. Rosnące zainteresowanie korzystaniem z numeru 020 95 80 spowodowane jest z pewnością ostrą kampanią reklamową, promującą usługę ale także faktem iż rynek oczekiwał na alternatywny wobec TP SA, ogólnopolski modemowy dostęp do Internetu. Według różnych źródeł w naszym kraju jest 5,5–6,5 mln internautów; ok. 2,3 mln z nich korzysta z połączeń modemowych, wydzwaniając ok. 7 mld minut rocznie. Onet.pl i Energis szacują, że rynek połączeń typu dial-up wart jest w roku 2002 ok. 500 mln zł. Pozyskanie, przez okres niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania usługi OnetKonekt, 100 tys. użytkowników można uznać za prognostyk sukcesu. Plany związane z jej wprowadzeniem zakładały bowiem, że numer dostępowy 020 95 80 w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działania skupi 10–15% rynku połączeń modemowych w Polsce. Z doświadczeń innych krajów wynika, że wirtualni dostawcy usług byli w stanie pozyskać od 8 do 40% rynku połączeń dial-up.

Poznańska spółka Emax wprowadziła do obrotu 1,68 mln akcji należących do właścicieli firmy. Oferta jest kierowana do inwestorów kwalifikowanych. Firma rozważa możliwość publicznej emisji w połowie 2003 r. Inwestorzy mają objąć ok. 20% akcji firmy. Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład grupy Emax. Decyzja o publicznej emisji akcji zapadnie dopiero w przyszłym roku. Pierwszą próbę wejścia na giełdę, zakończoną niepowodzeniem, spółka podejmowała już w lipcu 2001 r. Emax liczył m.in. na zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Klientami integratora są głównie firmy z sektora energetycznego, publicznego i finansowego. Emax spodziewa się zakończyć 2002 r. przychodem w wysokości 192 mln zł i zyskiem na poziomie 6,7 mln zł.

Polska Telefonia Cyfrowa jako szósty operator komórkowy na świecie i czwarty w Europie (po Niemczech, Belgii i Holandii) udostępnia multimedialny portal wzorowany na słynnym i-mode japońskiego operatora NTT DoCoMo. Era Omnix umożliwia komunikację oraz dostęp do serwisów informacyjnych i rozrywkowych.

Portal Wirtualna Polska oraz serwis aukcyjny Allegro.pl podejmują współpracę i udostępniają nowy, wspólny serwis aukcyjny. Użytkownicy dotychczasowego serwisu aukcyjnego Wirtualnej Polski (aukcje.wp.pl) zyskają w ten sposób dostęp do mechanizmów, zabezpieczeń i form przeprowadzania transakcji oferowanych dotąd wyłącznie przez Allegro. Nowy serwis umożliwia użytkownikom korzystającym do tej pory z aukcji WP, przeniesienie ich dorobku aukcyjnego (komentarze i oceny) do nowego serwisu przygotowanego wspólnie z Allegro. Współpraca z Allegro jest kolejnym krokiem w poszerzaniu oferty handlu elektronicznego WP. Przedstawiciele Allegro liczą na to, że dzięki współpracy z portalem, wzrośnie zarówno liczba użytkowników, jak i liczba umów zawieranych za pośrednictwem Allegro.

Veracomp rozszerza swą działalność na kraje Europy Środkowowschodniej, oferując dostęp do zaawansowanych technologii informatycznych. Zdobycie nowych rynków da firmie 15-20% wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Strata Softbanku w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła prawie 167 mln zł. Nawiązanie bliższych kontaktów z Prokomem zmusiło spółkę do dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku.

Prokom podtrzymał prognozę zysku netto na koniec roku na poziomie 100 mln zł. Prezes spółki nie wypowiada się jednak o przyszłorocznych planach finansowych, uzależniając je od wyników dużych przetargów.

HP będzie dostawcą platformy sprzętowej pod zintegrowany system księgowy NBP. Kontrowersję i protesty firm konkurencyjnych wobec HP budzi fakt, że kontrakt wart kilkanaście milionów złotych zawarto bez przetargu. NBP utrzymuje, że decyzja została dokładnie przemyślana, zawarcie umowy jest zgodne z wewnętrznymi przepisami banku, a sprzęt będzie zakupiony po atrakcyjnej cenie ze znacznymi upustami.

Rada nadzorcza KGHM przyjęła założenia rozwoju spółki do 2016 roku. KGHM skoncentruje się na wydobyciu miedzi. Spółka nie zamierza sprzedawać udziałów Polkomtela, natomiast chce zmniejszyć zaangażowanie w Telefonii Dialog. Będzie to możliwe po wejściu w życie ustawy telekomunikacyjnej i konsolidacji Dialogu z innym operatorem - uważa prezes Stanisław Speczik.

Według nieoficjalnych informacji PB, ComputerLand negocjuje przejęcie spółki Wonlok, prowadzącej informatyzację BGŻ. Akcje Wonloka są obecnie zaparkowane w BRE Banku, który miał je sprzedać zbankrutowanemu Apeximowi. Tymczasem jednak przejęciem Wonloka może być zainteresowany również Prokom, szczególnie po przejęciu Softbanku - uważają anonimowi analitycy w rozmowie z PB.

Do pobrania jest już nowa wersja przydatnej i bezpłatnej aplikacji, która łączy w sobie wiele funkcji na co dzień używanych przez internautów. BanerNews to zarówno system informacyjny, jak i praktyczny komunikator.

NASK ogłosiła nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domenowych, które obowiązywać będą od 18 grudnia. Od połowy stycznia zacznie funkcjonować w naszym kraju sąd polubowny, który zajmie się rozstrzyganiem sporów dotyczących rejestrowania i używania nazw domen internetowych. Od nowego roku będziemy też mogli zarejestrować domenę za pośrednictwem jednej z firm, które będą się tym zajmować, a nie jak dotąd jedynie w NASK.

W Sądzie Gospodarczym w Łomży odbyła się w środę rozprawa w sprawie ogłoszenia upadłości spółki Szeptel. Wniosek o upadłość operatora złożył niedawno jeden z jego udziałowców, Bank Pekao SA, wypowiadając jednocześnie umowę kredytową i żądając przedterminowej spłaty 14 mln zł. Sad odrzucił jednak wniosek Pekao SA o ogłoszenie. Zdaniem sądu, udziałowiec i zarazem wierzyciel operatora z Szepietowa, przedstawił niekompletne dokumenty dotyczące sprawy. Sąd dał wnioskodawcy tydzień na dostarczenie brakujących dokumentów i informacji.

TP SA prowadzi rozmowy z operatorami sieci komórkowych w sprawie obniżenia stawek w rozliczeniach za połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych. Plus GSM i Era utrzymują jednak, że TP SA żąda jedynie zmniejszenia opłat, jakie wnosi na rzecz operatorów komórkowych, sama nie chcąc obniżyć marży. Witold Graboś, prezes URTiP, stwierdził, że w najbliższych daniach strony muszą dojść do porozumienia. Na warunki TP SA przystała na razie jedynie kontrolowana przez operatora Idea.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji będzie korzystać z wdrożonego przez Sybase systemu komputerowej ewidencji śladów kryminalistycznych. Rozwiązanie zbudowane z użyciem narzędzi Power Builder korzysta z bazy Sybase Adaptive Server Anywhere. Wdrażany przez 4 miesiące system pozwala na ewidencję zdarzeń kryminalnych oraz komputerową rejestrację śladów narzędzi pozostawianych przez przestępców podczas włamań. W procesie wdrożenia dokonano migracji danych ze starego systemu działającego w oparciu o bazę Btrieve. Konsultanci Sybase Polska przeprowadzili także szkolenia pracowników KGP. Zawarta między stronami umowa obejmuje roczne wsparcie techniczne i 3-letni okres gwarancji. Nie ujawniono wartości kontraktu.

Minister Gospodarki, Jacek Piechota upoważnił Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast do realizowania w jego imieniu zadań wynikających z ustawy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. Zgodnie z decyzją, spółka Centrast będzie wytwarzała i wydawała zaświadczenia certyfikacyjne, a także publikowała listy tych zaświadczeń oraz danych służących do ich weryfikacji. Spółce powierzono również prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Centrast został upoważniony również do publikacji listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych. Decyzja ministra Piechoty umożliwia rozpoczęcie działalności podmiotom, które będą wydawać certyfikaty służące do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych. Do Ministerstwa Gospodarki wpłynęły dotąd trzy wnioski firm zainteresowanych uzyskaniem wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Wnioski takie złożyły: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto oraz TP Internet. Obecnie trwają prace związane z rozpatrywaniem wniosków i jak twierdzi ministerstwo gospodarki, procedura ta jest już w końcowej fazie. Jak poinformował z kolei prezes Centrastu, Kazimierz Ferenc w ciągu dwóch, trzech tygodni spółka wpisze trzy firmy do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Liczba Francuzów dokonujących zakupów w Sieci, wzrosła od roku 2001 o 124% - tak wynika z raportu ogłoszonego przez Nielsen NetRatings. Około 5,1 mln Francuzów dokonuje zakupów w wirtualnych sklepach. Oznacza to, że 31,4% internautów we Francji robi elektroniczne zakupy. Dla porównania, w 2001 roku robiło to około 19% populacji francuskich internautów. Zdaniem Nielsen NetRatings istnieje kilka czynników, które mają wpływ na to, że Francuzi coraz częściej dokonują zakupów w Internecie. Są to: coraz większa dostępność Internetu, rosnące "doświadczenie internetowe", większa przepustowość łącza z którego korzystają. Badania wykazały, że spośród osób, które korzystają z Internetu na co dzień, 51% kupuje w e-sklepach. Z kolei z osób które z Internetu korzystają jeden do trzech razy w tygodniu, zaledwie 15% robi zakupy w e-sklepach. Osoby, które mają dostęp do Internetu od trzech lat lub więcej, trzy razy częściej niż początkujący decydują się skorzystać z usług e-sklepów. Francuzi, którzy korzystają z szybkiego łącza z Siecią, kupują w wirtualnych sklepach 33% częściej niż ci, którzy korzystają z łącz słabszej jakości, lub z połączeń modemowych.

Konsorcjum, na czele którego stoi miliarder Marvin Davis, zaproponowało 15 mld USD za amerykańskie spółki Vivedi Universal. Strony przeprowadziły już wstępne rozmowy. Konsorcjum jest zainteresowane przejęciem Universal Studios, wytwórni muzycznej Universal Music, sieci kablowych USA Networks i należących do Universalu parków rozrywki. Zadłużone na 19 mld USD Vivendi odrzuciło jednak ofertę. Koncern jeszcze nie zdecydował, co się stanie z jego amerykańskimi firmami.

Liczba Europejczyków korzystających z usług banków internetowych wzrosła w ciągu sześciu miesięcy, do października br., o 3 miliony – wynika z badań opublikowanych przez Nielsen NetRatings. W samym tylko październiku, internetowe banki odwiedziło 18,6 mln Europejczyków. Jeszcze sześć miesięcy wcześniej liczba ta wynosiła 15,6 mln. Badania przeprowadzone przez Nielsen NetRatings wykazały jednak, że mieszkańcy różnych europejskich krajów, w różnym stopniu korzystają z elektronicznych form bankowości. Podczas gdy Szwedzi i Holendrzy przodują pod względem korzystania z internetowych banków, mieszkańcy innych krajów pozostają daleko w tyle. Dla przykładu, w Holandii 97% internautów odwiedzających finansowe serwisy WWW, korzysta jednocześnie z usług bankowości elektronicznej. W Niemczech odsetek ten wynosi 60%.

Formalny charakter dochodzeniu przeciwko grupie medialnej Vivendi Universal, postanowiła nadać amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd. Istnieją bowiem wątpliwości, czy francusko-amerykański gigant publikował prawdziwe raporty o swojej kondycji w okresie gdy zarządzał nim Jean-Marie Messier.

Po trzech latach działania w Wielkiej Brytanii cyfrowych stacji radiowych, odbiorniki cyfrowe znajdują się w zaledwie 70 tys. brytyjskich domów. Nie jest to dobry wynik, zważywszy na fakt, że na terenach objętych zasięgiem cyfrowych rozgłośni mieszka 80% Brytyjczyków. Tymczasem okazuje się, że cyfrowe radia mogą się sprzedawać, pod warunkiem, że ich cena spadnie poniżej 100 funtów.

Jeden z największych amerykańskich portali internetowych, AOL Time Warner, w ramach oszczędności zwolni 90 osób, czyli około 14% z personelu działu marketingu liczącego 640 osób. Zwolnienia podyktowane są koniecznością redukcji kosztów, zaś te zmniejszeniem przychodów z reklam. Zwolnienia dotkną kilku regionalnych oddziałów AOL w całych Stanach Zjednoczonych.

W IV kw. finansowym, zakończonym 31 października, koncern HP zanotował 390 mln USD zysku netto przy przychodach przekraczających 18,1 mld USD. Wyniki koncernu były lepsze od prognoz analityków. Łączny przychód HP i Compaqa w tym samym okresie ub.r. wyniósł 18,2 mld USD. W IV kw. najlepiej radził sobie dział drukarkowy HP, który zanotował 12-proc. wzrost obrotów do ponad 5,6 mld USD. Sprzedaż desktopów, komputerów przenośnych i palmtopów przyniosła firmie 5,1 mld USD i była niższa o 6%. Przychody ze sprzedaży rozwiązań dla przedsiębiorstw zmniejszyły się o 5% do 4,1 mld USD. Spadła sprzedaż serwerów, oprogramowania (15%) i usług (3%). Przychody koncernu w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 8,7%, a w Europie aż o 13,6%. W pierwszym kwartale finansowym 2003 r. HP spodziewa się uzyskać 18,4 md USD przychodu. Mimo dobrych wyników finansowych i planowo realizowanego procesu fuzji, zarząd firmy poinformował o konieczności redukcji dalszych 1000 etatów. W sumie z HP do końca 2003 r. ma odejść 16,8 tys. pracowników.

Nadchodzące święta mają być rekordowe pod względem obrotów dla firm zajmujących się handlem elektronicznym. Takie wnioski wynikają z raportów firm analitycznych. Forrester Research przewiduje, że sprzedaż detaliczna online w samym IV kw. może wzrosnąć w Europie o 86%, osiągając wartość 7,6 mld euro. W skali globalnej w 2002 r. średnia wartość internetowych zakupów ma wynieść 463 USD, czyli ok. 30 USD więcej niż w 2001 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że liczba użytkowników Internetu na świecie osiągnie do końca 2002 roku 655 mln. W ub. roku według szacunków ONZ najbardziej rosły internetowe społeczności w Azji (o 44%), Afryce (43%) i Ameryce Południowej (33%) – czyli w tych regionach, gdzie osób posiadających dostęp do światowej pajęczyny jest najmniej.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wydatki na reklamę w Internecie spadły w USA o 18% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jak wynika z ostatniego raportu opublikowanego przez nowojorską firmę CMR, w Stanach Zjednoczonych wydatki na kampanie reklamowe on-line wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 2002 r. 3,8 mld USD. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota ta wynosiła 4,6 mld USD. Całkowite wydatki na reklamę w okresie od stycznia do września kształtowały się na poziomie 84,4 mld USD i były wyższe od ubiegłorocznych o 2,2% (82,6 mld USD).

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) chce stworzyć ogólnoeuropejski standard oceny jakościowej usług dostępu do Internetu. W dniach 25-27 listopada Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zorganizuje spotkania z przedstawicielem ETSI koordynującym prace nad projektem. Zaplanowano 4 spotkania z reprezentantami regulatora rynku, firm ISP, portali oraz internautami. 26 listopada odbędzie się wspólna podsumowująca sesja i przygotowany zostanie odpowiedni dokument z wnioskami. Kryteria oceny jakościowej powstają w oparciu o konsultacje ETSI z zainteresowanymi środowiskami w całej Europie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji w biurze PIIT.

Koncern muzyczny EMI uruchomi serwis w którym Internauci będą mogli za opłatą pozyskiwać pliki z utworami muzycznymi. Możliwe będzie pobieranie wybranych utworów i nagrywanie z nich składanek na płytach CD. Serwis ma zostać uruchomiony już pierwszego grudnia, jednak koncern EMI nie ogłosił dotąd jakiej opłaty będzie żądał za pobranie jednego utworu. Znawcy rynku muzycznego uważają, że opłata ta będzie oscylowała w okolicach dwóch dolarów za utwór.

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Business Software Alliance wynika, że aż 93% amerykańskich użytkowników Sieci przynajmniej raz w życiu dokonywało zakupów za pośrednictwem Internetu. 64% amerykańskich internautów przyznaje, że jest dziś znacznie bardziej skłonnych zaopatrywać się w witrualnych sklepach niż jeszcze dwa lata temu. 38% ankietowanych deklaruje, że dość często i bardzo często dokonuje zakupów w e-sklepach. Dla porównania, 55% badanych czyni to okazjonalnie. Największym wzięciem w e-sklepach cieszą się książki, filmy, płyty kompaktowe, odzież oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Pomimo rosnącego zainteresowania internetowymi zakupami, aż 65% internautów w USA ma podczas wirtualnych zakupów obawy. Najwięcej lęku budzi perspektywa dostania się danych personalnych klientów e-sklepów w niepowołane ręce. 42% boi się, że może otrzymywać dużą ilość niechcianej poczty, jeśli udostępni swój adres w momencie dokonywania zakupów. Z kolei 36% wyraża obawy związane z podawaniem numeru swojej karty kredytowej w Internecie.

Amerykańskie stowarzyszenie RIAA zamierza ostatecznie zlikwidować proceder kopiowanie nielegalnej muzyki i filmów. Sposobem na walkę z piratami ma być kampania uświadamiająca oraz współpraca z firmami.