Przegląd tygodnia 1-7.02

Hoga.pl i Money.pl - pierwsze w historii firm zyski. Polska fuzja Hewlett-Packard i Compaq Computer zakończona. 7,5% europejskich gospodarstw domowych posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu. UMTS już niedługo w Niemczech. Szerokopasmowy Internet w pociągu. Przewidywany 5,2% wzrost budżetów IT w 2003 r. Lczba prywatnych abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrośnie w tym roku w USA o 40%. Onet, Wirtualna Polska, Interia oraz Gazeta to zdaniem TNS OBOP najczęściej odwiedzane polskie wirtyny.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Witold Graboś podpisał dwa nowe zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację publicznych sieci telefonicznych. Zezwolenie uprawniające do świadczenia usług telekomunikacyjnych (w tym usług strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych) w sieci stacjonarnej otrzymała warszawska spółka Comptelnet. Wraz z zezwoleniem firma otrzymała przydział numeru dostępu do sieci, czyli prefiks 1036. Spółka Emisja z siedzibą w Warszawie otrzymała natomiast zezwolenie uprawniające do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci mobilnej. Emisja zamierza świadczyć usługi jako MVNO (Mobile Virtual Network Operator – Wirtualny Operator Sieci Ruchomej), przy współpracy z innym operatorem sieci telefonicznej. Obydwa przyznane zezwolenia są ważne przez okres 25 lat. Od początku 2001 r. na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostało wydanych 41 zezwoleń telekomunikacyjnych, w tym 32 zezwoleń na eksploatację sieci stacjonarnych (PSTN) oraz 9 zezwoleń dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych (MVNO).

Według przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2002 przez TNS OBOP badania Interbus, cztery najczęściej wymieniane przez internautów witryny to Onet, Wirtualna Polska, Interia oraz Gazeta. Znajomość spontaniczną serwisów mierzono prosząc badanych o wskazanie z pamięci witryn internetowych jakie znają, bez względu na to czy z nich korzystają czy też nie. W przypadku znajomości wspomaganej badanym pokazywano karty z logotypem witryn, prosząc o wskazanie tych, które znają - również bez względu na to czy z nich korzystają czy tez nie. I tak na pierwszym miejscu respondenci wymieniali Onet – znajomość spontaniczna 69%, wspomagana – 94%. Na drugim miejscu znalazła się Wirtualna Polska – odpowiednio 56 i 94%, dalej Interia - 38 i 76% oraz Gazeta - 19 i 56%. Na dwudziestym i dwudziestym drugim miejscu znalazły się w serwisy online prowadzone przez nasze wydawnictwo: PC World – odpowiednio 3 i 21% oraz Computerworld –3 i 14%. Pierwsza czwórka portali z kategorii "znajomość serwisów" znalazła się także w pierwszej czwórce w kategorii "korzystanie w ostatnim miesiącu" (tj. miesiącu poprzedzającym badanie): Onet - 72%, Wirtualna Polska - 51%, Interia - 33%, Gazeta - 21%. Osiemnaste i dwudzieste dziewiąte miejsce zajęły nasze serwisy: PC World – 5% i Computerworld – 2%. W listopadzie i grudniu ub. roku dostęp do Internetu deklarowało 26% badanych, zaś 3% osób, które obecnie nie posiadają dostępu do Sieci planuje go uzyskać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Firma Hewlett-Packard Polska poinformowała o formalno-prawnym zakończeniu połączenia spółek Hewlett-Packard Polska i Compaq Computer. Oznacza to, iż w tym dniu spółka Compaq Computer przestała istnieć. Tym samym spółka HP przejęła wszystkie dotychczasowe zobowiązania firmy Compaq. Połączenie obu spółek w Polsce było naturalną konsekwencją fuzji jaka dokonała się w USA w maju 2002 r. pomiędzy spółkami Hewlett-Packard i Compaq Computer. W Polsce połączenie działów obsługi klienta spółek zostało zakończone w 3 miesiące po oficjalnym ogłoszeniu połączenia spółek w USA, w połowie sierpnia 2002 roku.

W Polsce w 118 tys. punktach handlowych i usługowych można płacić kartami. Instytucje obsługujące elektroniczne płatności zautoryzowały w 2002 r. ponad 118 mln transakcji na kwotę 17 mld zł.

Pierwsze zezwolenia dla wirtualnych operatorów sieci ruchomej wydano już przed rokiem. W Polsce taki usługi może świadczyć 8 podmiotów. Operatorzy komórkowi nie spieszą się jednak z podpisaniem umów partnerskich i udostępnienia wirtualnym operatorom swojej infrastruktury. Resort infrastruktury na razie nie zamierza interweniować w tej sprawie.

Matrix.pl, znany z systemu księgowego Symfonia, był w roku ub. drugim po Prokomie krajowym producentem oprogramowania do zarządzania firmą. Liczba systemów kupionych (łącznie) wyniosła w roku ub. 40 tys. - do września; a przychody z tej działalności - 51,8 mln zł.

Przewodniczący komitetu offsetowego w przetargu na samolot wielozadaniowy, Michał Kleiber, powiedział, że projekty uzupełniające amerykańską ofertę offsetową powinny być związane z nowymi technologiami, towarzyszyć im powinno zatrudnienie nowych pracowników i uruchomienie produkcji - a nie tylko proste zamówienia. Zdaniem ministra amerykańska oferta wcale nie jest bogata w projekty zawierające transfer nowych technologii. Umowa offsetowa ma być podpisana w ciągu 60 dni od zaplanowanego na koniec lutego parafowania umowy na zakup samolotów F-16.

Co najmniej o 20% rocznie chce zwiększać swoje wyniki poznańska grupa informatyczna Emax. We wtorek jej zarząd podał, że w 2002 r. firma osiągnęła 8,6 mln zł zysku netto, czyli o ponad 34% więcej niż rok wcześniej. Przychody firmy wzrosły o 25,5% do niemal 203 mln zł.

Optimus będzie kontynuował prace w bazie wojskowej PMO SHAPE w belgijskim Mons, przy wdrażaniu systemów informatycznych dla NATO. Łącznie wartość prac wykonanych przez spółkę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego przekroczy 1 mln euro.

Telekomunikacja Polska nabyła za 110 mln zł pakiet obligacji imiennych wyemitowanych przez PTK Centertel. Wczorajsza transakcja jest elementem ramowej umowy dotyczącej emisji obligacji, którą TP S.A. i Centertel zawarły w listopadzie 2002 r. Termin wykupu obligacji przypada na 30 czerwca 2008 roku.

Cieszące się największym zaufaniem – przede wszystkim ze względu na swą ciągłość – badania korzystania z Internetu przygotowane przez TNS OBOB i SMG/KRC dały w niektórych zagadnieniach wyniki bardzo zbliżone, w innych - dość znacznie różniące się od siebie. Pierwszą piątką w rankingu korzystania z witryn internetowych sporządzonym przez TNS OBOP stanowią Onet (72%), Wirtualna Polska (51%), Interia (33%), Gazeta (21%), RMF FM (15%). W rankingu sporządzonym przez SMG/KRC* pierwsza piątka kształtuje się dość podobnie: Onet (74%), Wirtualna Polska (61%), Interia (40%), Gadu-Gadu (20%), Portal Gazeta (14%). Zaskakuje wysoka pozycja serwisu internetowego popularnego komunikatora Gadu-Gadu, który w badaniach TNS OBOP nie została w ogóle uwzględniona. Pamiętać także należy, że wysoka pozycja Gazety (21%) w rankingu TNS OBOP wynika z faktu, że jest to suma wyników Portalu Gazeta i serwisu WWW dziennika "Gazeta Wyborcza". 14% dla Portalu Gazeta w badaniach SMG/KRC dotyczy natomiast tylko i wyłącznie portalu. Dla serwisów WWW które są rzadziej odwiedzane przez internautów, różnice w rankingach OBOP i SMG są znacznie większe. Serwis RMF FM, który w rankingu OBOP zajął niezłe, piąte miejsce (15%), słabiej wypadł w rankingu SMG – siódme miejsce i 9%. OBOP, SMG/KRC i Ipsos oceniły też, jak często i gdzie Polacy korzystają z Internetu. Według TNS OBOP, 26% deklaruje dostęp do Internetu, a 19% korzysta z niego co najmniej raz w miesiącu. Zdaniem SMG/KRC raz w miesiącu lub rzadziej korzysta z Sieci ponad 8% użytkowników, zaś wg. Ipsos ok. 25%. Kilka razy w miesiącu łączy się z Inernetem 17% wg Ipsos, zaś 14% wg. SMG. Większość internautów bo 62% zdaniem Ipsos i ponad 59% zdaniem SMG korzysta z Intertnetu co najmniej kilka razy w tygodniu. Polscy Internauci najczęściej - zdaniem SMG - korzystają z Sieci w domu (47%). W pracy robi to wg Ipsos i SMG 25%. Tyle samo wg. Ipsos, ale 19% zdaniem SMG korzysta z Sieci w internetowych kawiarenkach. W badaniu sporządzonym przez SMG/KRC istotną rolę, jako miejsca korzystania z Internetu, odgrywają także szkoła i uczelnia (łącznie 30%) oraz znajomi - 12%.

Spółka Money.pl - właściciel serwisu finansowego Money.pl, po raz pierwszy osiągnęła w minionym roku zysk. Money.pl osiągnął 200 tys. zł zysku EBITDA. Jest to zysk operacyjny powiększony o odpisy amortyzacyjne. Zmianie uległa struktura przychodów spółki. Większość stanowią teraz przychody generowane przez platformę transakcyjną Money.pl, gdzie prezentowane są i sprzedawane online produkty finansowe. Dwadzieścia dwie instytucje finansowe oferujące swe usługi w Money.pl, za pośrednictwem serwisu, uruchomiły usługi finansowe na kwotę niemal 30 mln zł. Drugim źródłem przychodów spółki jest sprzedaż powierzchni reklamowej. W ciągu minionego roku serwis podwoił swą "oglądalność"; Money.pl odwiedza teraz miesięcznie ponad 180 tys. internautów.

Serwis eGospodarka.pl uruchomił opartą na programie partnerskim, internetową platformę reklamową, w której reklamodawcy płacą za rezultaty kampanii reklamowej. Reklamy na stronach WWW uczestników programu, emitowane są za pośrednictwem platformy reklamowej. Narzędzia personalizacji platformy dają reklamodawcom możliwość wyboru sposobu rozliczania kampanii. Mogą oni opłacać prowizję za wyświetlenie lub kliknięcie reklamy, pozyskanie użytkownika, konkretne wyniki sprzedaży osiągnięte na skutek przejściu klienta ze strony, na której wyświetlana jest reklama. Reklamodawca za pomocą panelu administracyjnego sam wybiera formę reklamy oraz witryny, na których ma się ona pojawiać. On też określa wysokość prowizji, którą będzie wypłacał partnerom. Uczestnicy programu partnerskiego - właściciele serwisów WWW otrzymują 70% kosztów kampanii. Pozostałą część jako prowizję pobiera serwis eGospodarka.pl.

Spółka Hoga.pl po raz pierwszy w swojej historii osiągnęła dodatni wynik finansowy netto. W czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł on 492 tys. zł, przy przychodach na poziomie 4 mln 742 tys. zł. Po czterech kwartałach ub. roku przychody spółki wyniosły niemal 10 mln zł. Sprzedaż netto spółki w roku 2002 wzrosła o 48%, w porównaniu do 2001 roku. Zysk netto w czwartym kwartale sprawił, że spółka ograniczyła stratę za cały rok do 1,2 mln zł. Dla porównania, strata za rok 2001 wyniosła niemal 6 mln zł. Głównym źródłem przychodów spółki była sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiąca 78,7 % przychodów, sprzedaż produktów i usług, w tym usług informatycznych i internetowych oraz sprzedaż licencji autorskich rozwiązań (15,5 %). Niemal 6 % przypadło sprzedaż powierzchni reklamowej na stronach portalu Hoga.pl.

Zintegrowany system umożliwiający zarządzanie bezpośrednimi dopłatami dla polskich gospodarstw rolnych zostanie uruchomiony w tym roku - zapewnia Aleksander Bentkowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomimo konieczność wprowadzenia pewnych zmian w funkcjonowaniu systemu, ARMiR utrzymuje, że prace są na tyle zaawansowane, iż ostateczne testy rozwiązania rozpoczną się w grudniu br. System ma działać z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od maja 2004 r.

Optimus i Elzab - to giełdowe spółki,które w sumie na obowiązku montażu kas fiskalnych w taksówkach mogą zarobić w 2003 roku nawet o kilkadziesiąt milionów złotych więcej. Homologację MInisterstwa Finansów posiadają Optimus IC orazEuro-Fis; W najbliższych dniach homologację powinien otrzymać Elzab. Do wyścigu stanie prawdopodobnie także producent taksometrów - Procar.

Do zdecydowanej większości serwisów WWW na całym świecie, internauci "wchodzą" bezpośrednio - wpisując adres URL w oknie adresowym przeglądarki internetowej lub korzystając z linków do "ulubionych", czyli tzw. bookmarków. Tak wynika z raportu publikowanego przez firmę WebSideStory, specjalizującą się w badaniach Internetu, która analizuje ruch na ponad 30 mln stronach internetowych miesięcznie. Jej zdaniem ponad 64% użytkowników Sieci trafia na strony internetowe wpisując po prostu ich adres, zamiast korzystać z wyszukiwarek i wszechobecnych linków. Dla porównania, przed rokiem odsetek ten był mniejszy i wynosił 53%. Zdaniem Goffa Johnstona, wiceprezesa WebSideStory, czas kiedy użytkownicy Internetu trafiali na przypadkowe strony, bezpowrotnie mija. "Dziś zdecydowana większość internautów to świadomi użytkownicy tego medium, korzystający z serwisów o których wiedzą, że chcą z nich skorzystać. Nie oznacza to, że serwisy wyszukiwawcze i linki straciły swe znaczenie, ponieważ internauci nadal poszukują interesujących ich serwisów w ten sposób, zanim dodadzą ich adresy do "ulubionych" – mówi Johnston.

Carl-Henric Svanberg zastąpi na stanowisku dyrektora generalnego Ericssona dotychczas sprawującego tę funkcję Kurta Hellstroema. Czołowy akcjonariusz - rodzina Wallenbergów - przeforsowała tę zmianę ze wzlędu na słabe wyniki - w ciągu siedmiu kolejnych kwartałów spółka straciła łącznie 4,7 mld USD.

Firma Sun Microsystems wykupiła całą dostępną powierzchnię reklamową w serwisie Forbes.com na cztery godziny na dzień 10 lutego. Przez cztery godziny od 9 do 13 czasu Los Angeles, czyli w godzinach od 18 do 22 czasu polskiego w poniedziałek 10 lutego internauci odwiedzający serwis Forbes.com nie zobaczą innych reklam poza Sun Microsystems. "Wszystkie reklamy promować będą premierę Network Computing Suna oraz inne technologie naszej firmy" – mówi Scott McNealy z Suna. Premiera nowego produktu Suna transmitowana będzie przez Internet za pomocą streamingu o godzinie 9.30 PTS w dniu 10 lutego. Prezes Forbes.com, Jim Spanfeller wyraził nadzieję, że posunięcie Suna wyznaczy nowe kierunki w prowadzeniu kampanii reklamowych online. "Taki sposób prowadzenia kampanii reklamowych ma swój sens, tym większy jeśli chodzi o premiery nowych produktów" – dodaje Spanfeller.

Przychody dostawców Internetu z usług szerokopasmowych i sprzedaży szerokopasmowych spadły w ubiegłym roku w skali świata o 11%. Powodem tego jest gwałtowny spadek cen tego typu usług - ocenia firma badawcza Strategy Analytics. Z przeprowadzonych badań wynika, że sprzedaż modemów szerokopasmowych wzrosła w 2002 roku o 52% i wyniosła ponad 26 mln sztuk. Strategy Analytics szacuje, że rocznie ich sprzedaż będzie wzrastać o około 15% i w roku 2008 osiągnie 60 mln sztuk. Pomimo to analitycy przewidują, że producenci modemów szerokopasmowych muszą przygotować się na kolejne spadki przychodów spowodowane dalszym spadkiem cen. Do roku 2008 przychody producentów tych urządzeń mają się obniżać o 5% rocznie.

Użytkownicy America Online i Netscape w Europie już wkrótce w wynikach wyszukiwania zobaczą więcej płatnych linków. Stanie się tak na skutek zacieśnienia współpracy między europejskim oddziałem AOL, a firmą Overture Services, która obsługuje płatne systemy wyszukiwawcze. Katalogi stron WWW na brytyjskim, niemieckim i francuskim serwisach AOL oraz na niemieckim i francuskim serwisie Netscape'a będą niebawem w wynikach wyszukiwania prezentować linki sponsorowane. Obie firmy, pierwsze porozumienie dotyczące współpracy zawarły jeszcze w styczniu 2002 roku. W jego wyniku Overture obsługuje płatne linki w wynikach wyszukiwania w na brytyjskim, niemieckim i francuskim serwisie AOL. Zacieśnienie współpracy między obiema firmami sprawi, że niemal 6,5 mln zarejestrowanych użytkowników AOL zobaczy więcej płatnych linków. Więcej sponsorowanych linków ma być lekarstwem na znaczny spadek przychodów z reklam jakiego AOL doświadczył w minionym roku.

Amerykańska firma badawcza Strategy Analytics ocenia, że w roku bieżącym liczba prywatnych abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrośnie w USA o 40% i osiągnie 25,3 mln. Firma prognozuje też dalszy dynamiczny wzrost użytkowników łącz szerokopasmowych w kolejnych latach. Zdaniem analityków Strategy Analytics, do roku 2008 ponad 64 mln (70%) amerykańskich gospodarstw domowych będzie miało szerokopasmowe połączenie z Siecią. W chwili obecnej odsetek ten wynosi 27%, co przekłada się na 17,9 mln domów połączonych z Siecią szerokim pasmem. Prognozy przewidują też, że wśród połączeń szeropkasmowycch dominować będą usługi dostarczane poprzez modem kablowy i sieć operatora telewizji kablowej. Do roku 2008 ich użytkowników ma przybywać w szybszym tempie, niż abonentów korzystających z połączeń typu DSL. Tych drugich ma być w tym roku o połowę mniej niż abonentów korzystających z modemów kablowych. Do roku 2008 rozbieżność ta ma się jeszcze powiększyć: według Strategy Analytics 40,3 mln użytkowników będzie wykorzystywało do połączeń z Internetem modem kablowy a 15,6 mln użytkowników - łącza DSL.

Największy w Europie producent sprzętu telekomunikacyjnego, francuski Alcatel, spodziewa się spadku sprzedaży w tym kwartale aż o 30%. Przyczyny to coraz mniejszy popyt na części do światłowodów i sprzęt telekomunikacyjny. Ubiegły rok spółka zakończyła siódmą z rzędu stratą kwartalną.

Francuski koncern Vivendi borykający się z kłopotami finansowymi chce się pozbyć części aktywów, aby zredukować zadłużenie. Zainteresowanie przejęciem amerykańskich spółek koncernu wyraziła niedawno telewizja NBC. Na liście są także Metro-Goldwyn-Mayer oraz potentat naftowy Marvin Davies, który za należące do Vivendi studia filmowe, muzyczne i parki rozrywki zaproponował już 20 mld USD.

Tiscali – dostawca usług internetowych działający w kilku europejskich krajach za kwotę 9,86 mln euro kupił od grupy Vodafone, hiszpańskiego ISP – firmę Telenet. Dzięki transakcji, Tiscali zyska 110 tys. użytkowników, w tym 5 tys. klientów korporacyjnych. Tiscali, który w ciągu minionego roku stracił kilka tysięcy klientów, twierdzi że w chwili obecnej ma około 7 mln abonentów. Pozyskanie 110 tys. hiszpańskich klientów nie sprawi jednak, że włoski provider zbliży się znacząco pod względem ich liczby do swych głównych rywali: niemieckiego T-Online International oraz francuskiego Wanadoo. Wanadoo zamknął miniony rok liczbą 8,5 mln abonentów, zaś T-Online na koniec 2002 roku miał 12,2 mln klientów, będąc w ten sposób największym europejskim ISP.

Jak donosi Websense, firma specjalizująca się w oprogramowaniu do zarządzania i monitorowania ruchu w Internecie, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba serwisów WWW poświęconych wymianie plików (tzw. P2P) wzrosła o 300%. Według ocen Websense, na całym świecie funkcjonuje dziś ponad 89 tys. stron internetowych dotyczących wymiany plików. Dodatkowo istnieje ponad 130 niezależnych aplikacji P2P, takich jak np. KaZaA, czy Grokster. Zdaniem firmy Jupiter Media Metrix, w Stanach Zjednoczonych znaczący odsetek osób korzysta z serwisów P2P w miejscu pracy. Dzieje się tak ponieważ mniej niż 17% amerykańskich Internautów dysponuje szerokopasmowym połączeniem z Siecią w domu. Pomimo to, aż 64% amerykańskich firm nie sprawdza, czy ich pracownicy korzystają w czasie pracy z serwisów P2P.

Użytkownicy oferowanego przez IBM korporacyjnego komunikatora Lotus Sametime, będą mogli bez problemów komunikować się ze 195 milionami zarejestrowanych użytkowników korporacyjnego AIM Enterprise Gateway, jaki udostępnia America Online. Zgodnie z zawartym porozumieniem obie firmy przeprowadzą w niedługim czasie testy współpracy obu komunikatorów. Ich celem będzie pełna integracja oferowanych przez komunikatory usług instant message i prowadzenia konferencji online. Jak zapowiedzieli przedstawiciele obu koncernów, próby mają potrwać kilka miesięcy.

Szefowie działów informatycznych amerykańskich korporacji przewidują 5,2% wzrost budżetów IT w 2003 r. - wynika z ankiety przeprowadzonej przez magazyn CIO. Raport powstał na podstawie rozmów z blisko 400 dyrektorami departamentów IT w amerykańskich firmach i instytucjach. Respondenci szacują tegoroczny wzrost budżetów informatycznych na ok. 5,2%. Analizy wykazują, że blisko połowa przedsiębiorstw zdecyduje się w najbliższych 12 miesiącach na wymianę sprzętu komputerowego, zakupionego jeszcze w okresie internetowego boomu. Kolejny kwartał z utęsknieniem czekają na to producenci PC. Wyniki sprzedaży z IV kw. 2002 r. i początku br. nie stanowiły wyraźnego sygnału wzrostu w tym segmencie. Dostawcy zwiększyli jedynie sprzedaż na rynku konsumenckim.

Lutowy raport internetowy przygotowany przez Centrum Polityki Komunikacji w słynnym UCLA dowodzi, że w sposobie dokonywania przez Amerykanów zakupów zaszły zmiany. Zmiany pod wpływem kontaktu z Internetem. Raport zatytułowany "Sondaż cyfrowej przyszłości" dowodzi, że liczba klientów , które czasem lub często po zakupie w "zwykłym" sklepie, kupują jeszcze w sklepie wirtualnym, wzrosła w 2002 roku do niemal 65%. Rok wcześniej takie "krzyżowe" zakupy czyniła tylko nieco ponad połowa e-klientów - 50,3%, a w 2000 roku - ok. 53%. Ponadto 70,9% e-klientów po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym kupowała w 2002 roku jeszcze w sklepie zwykłym. Liczba osób, które ograniczyły - bardzo lub chociaż trochę - swoje zakupy w prawdziwych sklepach ze względu na swoje zakupy poprzez Sieć wzrosła z 52,6% w 2001 do 65,6% w 2002 roku. Jednocześnie zmniejszył się w ogóle odsetek użytkowników Internetu, którzy kupowali on-line: z 50,9% w 2001 roku do 39,7% w roku 2002. Wzrosła za to częstotliwość dokonywania zakupów - ze średnio 10,81 razy w 2001 do 28,3 razy w roku ub. Średnia liczba pieniędzy wydanych w Sieci wzrosła z 70,2 USD w 2001 do 100,7 USD w roku ub.

Wkrótce po sobotniej katastrofie promu kosmicznego Columbia, w amerykańskich serwisach aukcyjnych pojawiły się oferty sprzedaży szczątków wahadłowca. Przedstawiciele najpopularniejszego z nich, eBay, zapowiedzieli już, że sprzedaż fragmentów promu jest niezgodna z prawem i aukcje takie będą usuwane z serwisu. Władze eBay usunęły kilkanaście takich aukcji - wśród nich znalazły się m.in. oferty sprzedaży szczątków wahadłowca oraz domen internetowych o nazwach nawiązujących do katastrofy (np. Columbiadebris.com). Warto zaznaczyć, iż amerykańskie władze zabroniły zbierania pozostałości po wybuchu promu, tłumacząc to możliwością wystąpienia skażenia.

Już od lutego skandynawska kompania kolejowa Linx, jako pierwsza linia kolejowa na świecie udostępni swym pasażerom szrokopasmowy dostęp do Internetu. Początkowo usługa dostępna będzie w superszybkich pociągach kursujących na trasie Goeteborg – Kopenhaga, zarówno dla pasażerów klasy biznesowej jak i standardowej. Dostawcą satelitarnego połączenia z Internetem, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, słowem operatorem mobilnego Internetu w pociągach Linx, jest szwedzki ISP - firma Icomera. Dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania usługi, Icomera wykorzystała równolegle z dostępem satelitarnym także wielokrotne łącza GSM. Pasażerowie będą mogli korzystać z Internetu w pociągu korzystając z własnych komputerów przenośnych podłączonych do bezprzewodowej sieci LAN.

Niemiecki operator telekomunikacyjny Deutsche Telekom zapowiedział, że już w trzecim kwartale br. udostępni masowe usługi mobilne w technologii UMTS. Wprowadzeniu usług UMTS towarzyszyć ma zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa. Początkowo telefonia UMTS obejmie swym zasięgiem około 200 miast i miasteczek na terenie całych Niemiec. Oznacza to, że w jej zasięgu znajdzie się około 25% z około 83 mln mieszkańców tego kraju. Operator zobowiązany jest do objęcia zasięgiem UMTS takiej części populacji przez niemiecki urząd, zajmujący się regulacją usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Zdaniem firmy badawczej Strategy Analytics, w chwili obecnej 7,5% europejskich gospodarstw domowych posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu. Rekordowy wzrost liczby abonentów szybkich połączeń z Siecią miał miejsce w roku 2002, kiedy to społeczność "szerokopasmowców" wzrosła o 6,3 mln, czyli o 55% względem roku 2001. Mieszkańcy Starego Kontynentu coraz częściej decydują się na łącza typu ADSL; stale rośnie ich udział w stosunku do dostępu do Internetu poprzez sieci telewizji kablowych. W roku 2001 wśród łączy szerokopasmowych w Europie, technologia ADSL stanowiła 72,3%, a już rok później 76,1%. Udział połączeń przez telewizje kablowe spadł w tym czasie z 26 do 22,6%. Strategy Analytics szacuje, że w roku bieżącym aż 7,2 mln Europejczyków zdecyduje się na podłączenie w swoich domach łącz szerokopasmowych. Jeżeli te prognozy się sprawdzą, w Europie 11,9% gospodarstw domowych, czyli 19,1 mln, będzie dysponowało szybkim połączeniem z Internetem. Zdaniem Nicka Griffiths, dyrektora Global Broadband Practice, dostęp szerokopasmowy najbardziej dynamicznie będzie się rozwijał w takich krajach jak Belgia, Dania i Holandia, gdzie miedzy operatorami telekomunikacyjnymi, a "kablówkami" jest bardzo silna konkurencja na polu usług dostępu do Internetu. Jeżeli chodzi o wielkość rynku usług szerokopasmowych w Europie to prym wiodą na nim Niemcy, a tuż za nimi znajduje się Wielka Brytania. W obu tych krajach razem wziętych jest 1,3 mln indywidualnych użytkowników łącz szerokopasmowych. Ich liczba wzrosła w roku 2002 o 350%! Długoterminowe prognozy przygotowane przez Strategy Analytics zakładają, że do roku 2008, już 38% europejskich gospodarstw domowych będzie posiadało szerokopasmowy dostęp do Interenetu. W tym samym czasie łacza w technologii DSL będą zwiększały swój udział w stosunku do dostępu przez telewizję kablową.