Przegląd prasy 16.02

Home Corporation – właściciel portalu Excite – może się niedługo pojawić na polskim rynku.

PRAWO I GOSPODARKA

Kompromisowy e-podpis

Rząd i komisja sejmowa podejmą współprace nad wypracowaniem kompromisowego projektu ustawy o podpisie elektronicznym. Obecnie istnieją dwa konkurencyjne projekty, różniące się w kwestii zasad działań firm wydających certyfikaty. Strona rządowa pragnie poddać je daleko idącej kontroli MSWiA. Projekt poselski czeka już w sejmie, rządowy trafi tam być może za 3 tygodnie. Istnieje szansa na opracowanie wspólnego projektu w toku pracy komisji sejmowej. (s.5)

Nokia dystansuje rywali

Jako jedynej firmie z czołowej trójki w branży udało się jej zwiększyć w zeszłym roku udział w rynku telefonów komórkowych do 30,6%. Udział Motoroli spadł do 14,6% a Ericssona do 10%. Zwiększył się natomiast do 6,5% udział Siemensa. Rynek telefonów komórkowych wzrósł w 2000 r. aż o 45%, jednak nie zrealizował przewidywań analityków, którzy spodziewali się sprzedaży 420 mln telefonów. Wyniosła ona oostatecznie o 8 mln mniej. Bieżący rok będzie gorszy i niewykluczone są przetasowania w rankingu czołowych firm. (s.7)

Rekordowe zyski TP S.A.

Zysk netto TP S.A. w IV kw. 2000 r. wyniósł 878 mln zł; zysk operacyjny wzrósł dwukrotnie. Korzystne wyniki finansowe TP S.A. zawdzięcza lepszej kontroli kosztów (w czym analitycy upatrują wpływu France Telecom) ale przede wszystkim umocnieniu złotówki. Jej rewaluacja miała wpływ także na poprawę wyników pozostałych firm telekomunikacyjnych. Netia – spółka-matka holdingu - poniosła w IV kw. 71 mln zł straty, należy poczekać jednak na opublikowanie skonsolidowanego raportu za cały rok. Analitycy przewidują w jej przypadku 480 mln zł straty w 2000 r. Elektrim odnotował w ub.r. zysk netto na poziomie 3 mld zł dzięki uzyskaniu bardzo wysokiego dochodu finansowego. W ostatnim kwartale 2000 r. spółka poniosła 184 mln zł straty. (s.12)

PARKIET

Excite Europe wszedł do Polski

Pod adresem www.pl.excite.com można znaleźć strone startową sygnowaną przez Excite Europe, oddział amerykańskiego Home Corporation – jednego z największych w USA dostawców Internetu i treści internetowych. Światowa ekspansja Home Corp. zakłada na ogół tworzenie spółki joint venture z lokalnymi firmami. (s.2)

Apexim pod kreską

Warszawski integrator zanotował w 2000 r. blisko 100 mln zł straty przy 62 mln zł przychodu. Tak złe wyniki spowodowała restrukturyzacja spółki i konieczność utworzenia rezerw. Prezes Zbigniew Mikusek uważa, że operacyjna sytuacja firmy wygląda coraz lepiej a płynność finansowa nie jest w najbliższym czasie zagrożona. Zarząd chce uchwalić emisję akcji dla inwestorów instytucjonalnych o wartości 40-50 mln zł. Uregulowania skomplikowanej struktury własności firmy będzie pierwszym krokiem do znalezienia inwestora strategicznego. (s.5)

Nie za wszelką cenę

Rząd australijski liczy na 1,16 mld EUR ze sprzedaży 58 licencji na świadczenie usług telefonii UMTS. Tylko dwie licencje obejmują cały kraj, pozostałe mają charakter lokalny i regionalny. Do przetargu przystąpi 7 podmiotów, m.in.. największe światowe koncerny, jak Hutchison i Vodafone a także największy australijski operator Telstra. Ogłoszenie przetargu, który rozpocznie się na początku marca, zbiegło się z fiaskiem aukcji we Francji i Belgii. Analitycy ostrzegają, że rząd może nie uzyskać planowanych wpływów jak. (s.10)

RZECZPOSPOLITA

Niezbędny biegły informatyk

Sąd okręgowy w Krakowie powołał biegłego informatyka do oceny dowodów w sprawie o włamanie do komputera i zniszczenia zawartych na dysku informacji. Uczeń policealnego studium dokonał włamania za pośrednictwem Internetu. Dowodami w sprawie są ślady pozostawione na dysku pokrzywdzonego i zasoby dysku hakera. (s.C2)