Pronox kupił część akcji Agito.pl

Zajmujący się produkcją i sprzedażą sprzętu elektronicznego Pronox objął prawie 40 proc. akcji w sklepie Agito.pl. Co interesujące, Pronox złożył niedawno wniosek o upadłość z możliwością zwarcia układu.

Dziś rano spółka Pronox podała, że w dwóch transakcjach zostało na nią przeniesione prawo własności do 32,76 proc. i do 6,54 proc. kapitału Agito.pl. Łączna wartość obu umów to ok. 33 mln zł, z czego 4 mln zł Pronox zapłacił ze środków własnych - pisze Pb.pl.

Komentuje Marcin Przasnyski, StockWatch.pl
Pronox, który kupił udziały w Agito, to już nie ten sam Pronox, gdyż od niedawna ma nowy zarząd. Odeszli panowie Jawoszek i Smagorowicz, a stery objął dyrektor finansowy, związany wcześniej ze spółką logistyczną w grupie kapitałowej. Związki Pronoxu z Agito to nie tylko fakt posiadania akcji obydwu spółek przez Secusa, ale również bliska współpraca operacyjna: wspomniany ESM Logistics od dawna świadczy usługi logistyczne dla sklepu Agito.pl. Gdyby doszło do przejęcia, nie będzie typowych w takich sytuacjach kłopotów z integracją działalności spółek.

Transakcja zasiliła Agito w gotówkę, pokrywając trzyipółmilionową stratę za zeszły rok. Zarazem jest dobrym sygnałem dla akcjonariuszy Pronoksu, gdyż oznacza podjęcie walki o wyprowadzenie spółki z upadłości. Ta nie została jeszcze ogłoszona, ale z powodu groźby utraty płynności został już złożony wniosek do sądu. Problemem Pronoksu jest rosnące zadłużenie oraz brak pokrycia odsetkowego, czyli ciągnące się od ponad 2 lat nieprzynoszenie zysku operacyjnego, co wyklucza zaciągnięcie dodatkowych kredytów. Ale teraz będzie je można spróbować zaciągnąć pod zastaw kupionych akcji.

Kwota zapłacona za Agito jest, paradoksalnie, im większa tym lepiej. Transakcja wycenia spółkę na około 88 mln złotych, co w obecnych warunkach daje współczynnik C/P nieco poniżej 0,5, czyli więcej niż wynosi średnia rynkowa dla sektora handlu hurtowego, ale mniej niż dla sektora handlu detalicznego (źródło:http://www.stockwatch.pl/stocks/ ). O ile Agito jest zdrowe i ma szansę być zyskowne, wycena wygląda sensownie. Co więcej, spółka zaczęła być skutecznie rozpoznawana, dzięki odważnej kampanii marketingowej, czyli zaczyna rosnąć wartość jej marki.

To wszystko sprawia, że nowa konstrukcja, której budowania jesteśmy świadkami, może pójść torem tak zwanego odwrotnego przejęcia (jak w wypadku Kopeksu i ZZM albo Centrostalu i Złomreksu): na giełdzie pojawi się Agito, tak jak planowało, ale poprzez wykup akcji Pronoksu i zmianę jego nazwy. Jest to tylko hipoteza i prowadziłaby do tego długa droga, ale nie jest wykluczone, że właśnie tą drogą da radę uratować niezłe aktywa Pronoksu, które pod poprzednim zarządem nie potrafiły generować zysków.

Więcej o Pronoksie, a w szczególności o sytuacji wewnętrznej spółki, powodach trudności finansowych oraz jak i kiedy można było przewidzieć bankructwo - w serwisie StockWatch.pl

Aktualizacja: 03 lipca 2009 12:16

Dodaliśmy komentarz Marcina Przasnyskiego.