Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prokom zostawi sobie Safe Computing, sprzeda resztę aktywów internetowych

Zarząd spółki podjął decyzję o utrzymaniu kontroli nad Safe Computing. Prokom Software kupił od Prokom Internet S.A. 2498 udziałów w Safe Computing za łączną kwotę 6,4 mln zł. Nabyte udziały stanowią 56,67 proc. kapitału zakładowego spółki. Jednocześnie integrator pozbywa się Prokom Internet na rzecz CA IB Securities za 10,5 mln zł.

"Obecnie, w ramach zmiany strategii, trwa proces zbywania aktywów internetowych grupy Prokom Software. Jednakże wysokie kompetencje i doświadczenie posiadane przez Safe Computing, głównie w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa i ochrony danych, stanowią podstawę decyzji zarządu Prokom Software o utrzymaniu kontroli nad tą jednostką" - głosi komunikat zarządu firmy

Safe Computing należy do Grupy Prokom Software od 31 stycznia 2000 roku. W grudniu 2000 roku udziały w Safe Computing zostały sprzedane przez Prokom Software do Prokom Internet S.A. - spółki zależnej powołanej w celu realizacji strategii internetowej grupy. Spółka świadczy usługi doradztwa, projektowania systemów i wdrożeń technologii w zakresie bezpieczeństwa IT.

W momencie transakcji zbycia akcji, przez Prokom Software S.A., Prokom Internet S.A. posiadał: 43,3 proc. udziałów w kapitale Safe Computing, 95,4 proc. udziałów w kapitale Stopklatka, 96,0 proc. udziałów w kapitale Internet Wizards, 52,2 proc. udziałów w kapitale Edison, 32,2 proc. udziałów w kapitale Ad.net, 100 proc. udziałów w kapitale The Polished Group

"Sprzedaż akcji Prokom Internet została zrealizowana zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu o zbyciu aktywów internetowych. CA IB Securities nabył akcje w celu ich dalszej odsprzedaży" - pisze Prokom w komunikacie. Nieoficjalnie wiadomo, że kupca już ma. Potrzebna jest jeszcze zgoda UOKiK na przeprowadzenie transakcji. Do czasu publikacji nie uzyskaliśmy od Prokomu komentarza w tej sprawie.