Prokom w domu maklerskim

Prokom Software zakończył wdrożenie systemu PROMAK w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A.

Nowy system miał za zadanie poprawić efektywność procesów związanych z obsługą klienta i operacjami w centrali BDM PKO BP. Wdrożenie systemu umożliwiło też m.in. rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez dom maklerski o funkcje składania przez Internet zleceń dotyczących instrumentów pochodnych oraz zleceń w ramach nowego rodzaju kredytu na zakup papierów wartościowych.

Wdrożenia dokonano na podstawie umowy zawartej w sierpniu 2001. Przewidywała ona wdrożenie systemu PROMAK wraz z modułami PORTFEL (System Zarządzania Portfelem Papierów Wartościowych), SE (System Sponsora Emisji) i SP (System Powiadomień), umożliwiający automatyczne powiadamianie inwestorów giełdowych o zdarzeniach rejestrowanych na ich rachunkach inwestycyjnych.