Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prokom w domu maklerskim

Prokom Software zakończył wdrożenie systemu PROMAK w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A.

Nowy system miał za zadanie poprawić efektywność procesów związanych z obsługą klienta i operacjami w centrali BDM PKO BP. Wdrożenie systemu umożliwiło też m.in. rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez dom maklerski o funkcje składania przez Internet zleceń dotyczących instrumentów pochodnych oraz zleceń w ramach nowego rodzaju kredytu na zakup papierów wartościowych.

Wdrożenia dokonano na podstawie umowy zawartej w sierpniu 2001. Przewidywała ona wdrożenie systemu PROMAK wraz z modułami PORTFEL (System Zarządzania Portfelem Papierów Wartościowych), SE (System Sponsora Emisji) i SP (System Powiadomień), umożliwiający automatyczne powiadamianie inwestorów giełdowych o zdarzeniach rejestrowanych na ich rachunkach inwestycyjnych.