Prokom: ugoda z ZUS-em

Prokom Software otrzymał od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 20,8 mln zł za świadczone przez spółkę usługi administrowania i eksploatacji w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym ZUS.

Taką informację przekazał zarząd spółki Prokom Software, który 26 września zawarł kolejną, ostatnią już ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ugoda o wartości netto 20,8 mln zł dotyczy świadczonych przez Prokom usług administrowania i eksploatacji w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym ZUS w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 21 października 2002 r. Na mocy tej ugody wygasają wszelkie dotychczasowe roszczenia Prokom Software wobec ZUS.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Prokom zawarł z ZUS trzy ugody o łącznej wartości 86,7 mln zł. Pierwotne roszczenia Prokomu wobec ZUS wynosiły 129,2 mln zł. Spółka zrzekła się jednak kwoty ponad 42,5 mln zł wartości roszczenia oraz odsetek, w łącznej wysokości 15,7 mln zł.

Łączna wartość zawartych ugod przekracza 10% kapitałów własnych spółki Prokom Software.