Prokom pozbył się akcji WP

Za ponad 16,5 mln USD spółka TP Internet zdecydowała się przejąć od Prokom Internet, Ryszarda Krauze i Transcontinental Fund Ltd, pakiet 1 100 996 akcji WP stanowiących 24,63% kapitału zakładowego portalu. Do TP należeć będzie zatem 80,46% akcji Wirtualnej Polski.

TP Internet zrealizuje zakup ze środków pochodzących z pożyczki. Jak informuje TP „z chwilą przeniesienia własności akcji wygasa opcja ich sprzedaży do której sprzedający byli uprawnieni na podstawie umowy akcjonariuszy Wirtualnej Polski S.A. z dnia 26 października 2001 roku”.

Transakcja nie oznacza zapewne końca problemów WP oraz sporu z mniejszościowymi akcjonariuszami blokującymi możliwość podniesienia kapitału spółki. Spór dotyczy kwestii ceny za jaką TP przejmie od nich pozostałe akcje WP.