Prokom informatyzuje Police

Integrator zawarł z zakładami chemicznymi w Policach wartą 11 mln zł umowę na dostawę i wdrożenie infrastruktury informatycznej IBM i systemu mySAP.com.

Prokom Software SA podpisał 22 października umowę z Zakładami Chemicznymi Police SA na stworzenie systemu informatycznego opartego na platformie mySAP.com. Dodatkowo umowa obejmuje stworzenie infrastruktury informatycznej zbudowanej na sprzęcie firmy IBM. Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad 11 mln zł. Obecnie podstawowym systemem wspierającym działalność Zakładów Chemicznych Police jest system Prokomu, działający w środowisku Digital Unix z bazą danych Informix 4GL.

Prokom w ramach porozumienia dostarczy 450 licencji użytkowników nazwanych oraz 300 licencji użytkowników zatrudnionych mySAP.com oraz wdroży moduły: finansowo-księgowy, rachunkowość zarządczą, środki trwałe, kadry i płace, gospodarkę materiałową, sprzedaż i dystrybucję, planowanie produkcji oraz remonty.

Infrastruktura informatyczna firmy IBM, która zostanie zaimplementowana w Zakładach Chemicznych Police SA, obejmie: bazę danych IBM DB2, klaster dwóch serwerów IBM eServer pSeries 660 zawierający oprogramowanie IBM HACMP 4.4 oraz system centralnego składowania danych – IBM Tivoli Storage Manager 4.2 z biblioteką taśmową IBM Ultrium Scalable Tape Library.

Wdrożenie systemu jest oparte o rodzinę metod Promet wspierających realizację projektów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Pakiet Promet opracowany został przez spółkę IMG we współpracy z Instytutem Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu w St. Gallen.

Zakończenie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2004 roku.