Projekt budowy sieci szerokopasmowej dla usług e-Zdrowie

Telekomunikacja Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego oraz 7 placówek medycznych z Warszawy i Mazowsza podpisały list intencyjny w sprawie realizacji wspólnego projektu budowy sieci szerokopasmowej dla usług e-Zdrowie.

Celem wspólnej inicjatywy Telekomunikacji Polskiej, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego oraz 7 placówek medycznych z Warszawy i Mazowsza jest zaprojektowanie i przygotowanie nowych na polskim rynku usług telemedycznych.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie: zdalnego konsultingu medycznego, wsparcia on-line zabiegów wykonywanych w jednostkach medycznych przez specjalistów z innego szpitala (gdy nie ma możliwości przetransportowania pacjenta) oraz automatycznego monitorowania zdrowia pacjentów, bez konieczności ciągłego dostępu do lekarza czy hospitalizacji.

Zadaniem TP w projekcie e-Zdrowie będzie wybudowanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową, która umożliwi oszacowanie potrzeb transmisji danych, wymaganej przepustowości łączy i parametrów jakościowych do standardów polskich szpitali, a docelowo stworzenie również oferty biznesowej dla branży medycznej.

ICM Uniwersytetu Warszawskiego, będący centrum badań interdyscyplinarnych z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjnych dostarczy przede wszystkim innowacyjnych rozwiązań z zakresu wizualizacji i rozproszonego przetwarzania danych medycznych. Stworzone narzędzia ułatwią postawienie diagnozy i pomogą w projektowaniu terapii w różnych dziedzinach medycznych.

W projekt zaangażowane są: TP, ICM Uniwersytetu Warszawskiego, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kolejowy w Pruszkowie, Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, Szpital Powiatowy w Ostrowii Mazowieckiej, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce.

Źródło: http://biuroprasowe.tp.pl