Profilowanie źródeł spamu

Firma Brightmail, zajmująca się oprogramowaniem antyspamowym, oferuje nową usługę polegającą na identyfikowaniu adresów IP, spod których wysyłana jest masowa poczta elektroniczna.

Usługa o nazwie Brightmail Reputation Service jest nowym mechanizmem monitorującym setki tysięcy źródeł w celu określenia, jaki wolumen poczty wysyłanej spod poszczególnych adresów jest legalny, a jaki można uznać za spam. Brightmail gromadzi informacje uzyskane z raportów użytkowników oraz ze swojej Probe Network – zestawu przynęt i skrzynek odbiorczych poczty, przeznaczonych do przechwytywania spamu. Firma podaje, że z jej oprogramowania korzysta ok. 300 milionów użytkowników końcowych.

Usługa tworzy profile monitorowanych źródeł poczty elektronicznej, na podstawie których administrator może decydować o zablokowaniu lub dopuszczeniu poczty z nich pochodzącej. Brightmail ma także udostępniać listę bezpiecznych źródeł, spod których nigdy nie wychodzi spam ( bezpłatnie dla użytkowników Brightmail Reputation Service).

Usługa ta jest próbą zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy blokowaniem adresów, spod których pochodzi spam, a legalną pocztą przychodzącą do odbiorcy. Aby zapobiec zbyt restrykcyjnemu blokowaniu źródeł poczty, Reputation Service w sposób ciągły monitoruje te źródła i uaktualnia profil adresów IP. I tak, jeżeli adres uważany za źródło spamu nie wysyła niechcianej poczty przez określony czas, to jego profil może zostać zmieniony. Usługa może uaktualniać status adresów IP w odstępach godzinnych.

Firma uważa jednak, ze usługa ta nie może być jedyną formą walki ze spamem. W celu ograniczenia strumienia spamu wpływającego do skrzynek użytkowników końcowych koniecznym jest używanie szeregu różnych filtrów.

Oprogramowanie antyspamowe dla przedsiębiorstw firmy Brightmail, które początkowo było przeznaczone tylko dla ISP, konkuruje z pakietami Cloudmark, MailFrontier i Proofpoint, a także z usługami FrontBridge Technologies i Postini.

Brightmail Reputation Service ma pojawić się pod koniec lutego – bezpłatnie dla dotychczasowych użytkowników oprogramowania Brightmail.