Prepaid: wpłacisz to stracisz?

Gdy przez telefon komórkowy nie możemy już nawet odbierać połączeń przychodzących, z zasady tracimy niewykorzystane fundusze. W przypadku operatorów telefonii komórkowej jest jednak sposób na ich odzyskanie. W przypadku Tlenofonu środki przepadają. Zgodnie z prawem? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta twierdzi, że tak, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich uważa że nie.

Prepaid: wpłacisz to stracisz?

Jeden z pierwszych - jak sam twierdzi - użytkowników usługi Tlenofon, Pan P. napisał do redakcji list pełen goryczy. Sprawa jest przykra. Czuje się oszukany i wielu moich znajomych również, a to właśnie ja namówiłem ich na taki rodzaj komunikacji...

Użytkownik Tlenofonu poczuł się oszukany faktem, że w przypadku usługi wykorzystującej przedpłatę po doładowaniu konta w Tlenofonie zgromadzone na nim środki - niezależnie od ich wysokości - bezpowrotnie przepadają, jeśli nie zostaną wykorzystane w ciągu 90 dni.

Regulamin świadczenia w systemie prepaid usług "Tlenofon" głosi Wpłacone przez Abonenta kwoty nie są zwracane. Abonent zobowiązany jest do wykorzystania wpłaconej kwoty w ciągu 90 dni od dnia dokonania wpłaty. (rozdział IV, paragraf 4, punkt 5 i 6 regulaminu).

Pan P. poprosił o opinię prawnika ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Sławomira Zaborka. W opinii eksperta fakt, że niewykorzystana kwota nie jest zwracana, może być niezgodna z Kodeksem Cywilnym: W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności (12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania. (artykuł 385 ze znaczkiem 3, punkt 12 Kodeksu Cywilnego).

Gdyby była to ostateczna prawna wyrocznia, dla zarządu o2 oznaczałaby kłopoty. Jednak prawnicy nie są zgodni. O tę samą sprawę zapytaliśmy prawnika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Łukasza Wrońskiego.

Powołał się na ten sam artykuł Kodeksu Cywilnego. Jednak jego wnioski są odmienne. Postanowienie regulaminu Tlenofon zobowiązujące abonenta do wykorzystania wpłaconej kwoty w ciągu 90 dni od dnia dokonania wpłaty nie może, w mojej opinii, zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne, gdyż:

1) nie narusza dobrych obyczajów - konkurencyjni operatorzy telefonii internetowej czy też komórkowej stosują bądź stosowali do niedawna podobne rozwiązanie;

2) nie narusza rażąco interesów konsumentów - abonent może dokonać wpłaty dowolnej kwoty stosownie do przewidywanej częstotliwości rozmów w danym okresie czasu

3) nie mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne postanowienia umowy dotyczące świadczeń głównych stron umowy, w tym cen bądź wynagrodzenia, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Rzeczywiście jeszcze do niedawna operatorzy telefonii komórkowej zastrzegali w regulaminie, że niemożliwe jest odzyskanie utraconych środków finansowych osób, które znajdują się w tzw. okresie pasywnym. Jednak rynek wymusił na nich działania bardziej przyjazne konsumentom. Rynek, nie prawo. Idea w ramach promocji od listopada ubiegłego roku umożliwia odzyskanie utraconych środków przez dodatkowe doładowanie konta. Podobną opcję oferuje Polkomtel dla usług w systemie Simplus Team.

Argumentacja Łukasza Wrońskiego jest zdroworozsądkowa. Od początku działania systemów prepaidowych nikt nie podnosił tej kwestii. Konsument znając treść regulaminu może zadecydować, czy chce czy nie chce skorzystać z usługi. Umowa wiążąca konsumenta i operatora jest jawna. Dodaje też Postanowienia wzorców umów, w tym regulaminów, cenników, są wiążące dla stron umowy od chwili jej zawarcia. Konsumenci nie mogą powoływać się na ich nieznajomość celem dochodzenia ewentualnych swoich roszczeń wobec przedsiębiorców.

Oczywiście korzystniej dla użytkowników byłoby, gdyby również Tlenofon oferował możliwość odzyskania wpłaconych na konto środków. Ostatecznie jednak to użytkownicy szacują kwoty, jakie zamierzają wykorzystać na "VoIPowe" pogaduszki. Dariusz Kołtko, rzecznik portalu o2.pl podkreśla użytkownicy Tlenofonu mogą wpłacić choćby i 8 groszy. Wystarczy im to na minutę rozmowy.

Jeśli ktoś ma fantazję wpłacić 100 złotych i przez 90 dni wykorzystać jedynie 3 zł - to musi liczyć się z tym, że 97 zł już nie odzyska.

Aktualizacja: 06 czerwca 2005 15:31

Nasz tekst zaowocował zmianą w regulaminie korzystania z usług Tlenofon. Firma umożliwia obecnie odzyskanie środków wpłaconych i niewykorzystanych w ciągu 90 dni, jeśli nastąpi doładowanie konta o kwotę co najmniej 10 zł.