Pożegnanie z Areną

Arena.pl zmniejsza zatrudnienie o jedną czwartą – portal zwalnia dziennikarzy.

W styczniu z osiemdziesięciu osób zatrudnionych w Arenie.pl pozostanie w pracy jedynie około 60. 7 osób otrzymało wypowiedzenia, pozostałym wygasły umowy zawarte na czas określony, część odeszła na własne życzenie. „Była to decyzja ekonomiczna – komentuje Tomasz Mocarski, PR manager Areny – content informacyjny, w którym pracowali zwolnieni dziennikarze, przynosił tylko 1% zysku w skali całej firmy, natomiast generował duże koszty”. W najbliższej przyszłości Arena.pl chce dokonać gruntownej restrukturyzacji, związanej z planami wejścia na giełdę. Portal nie będzie miał charakteru informacyjnego, ale skoncentruje się na świadczeniu usług dostępowych i handlu elektronicznym.

W innych polskich portalach w tym roku liczba pracowników również ulegnie zmianie. Wirtualna Polska (zatrudniająca do tej pory 350 osób) planuje racjonalizację zatrudnienia – ale nie wyjaśnia na czym to dokładnie będzie polegało. Nieoficjalnie słyszymy jedynie, że prawdopodobnie część osób zostanie przeniesionych na inne stanowiska, inni maja być bardziej efektywnie wykorzystywani. W połowie ubiegłego roku pracę straciło 19 osób z Portalu.pl (należącego do TP Internet). W maju 2000 r. YoYo.pl zmniejszyło liczbę pracowników, jednak teraz ma plany powiększenia redakcji. Również Onet.pl chce przyjąć dodatkowych pracowników (do tej pory pracuje tam 350 osób). W Ahoj.pl zatrudnionych jest 160 osób, w Poland.com, portalu o podobnej oglądalności - tylko 100, zaś w Interii (która w lutym b.r. zadebiutuje na giełdzie) 80 osób. Jak widać oglądalność portalu nie zawsze ma wpływ na wysokość zatrudnienia.