Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Powstaje regionalna biblioteka cyfrowa

Powstaje Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania". Na zapis cyfrowy przenoszonych jest kilkaset tysięcy stron cennych dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe.

Wśród dostępnych przez Internet dzieł znajdą się m.in. wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych, ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty, zdjęcia, widokówki, muzykalia, dokumentów urzędowe, przepisy prawa lokalnego, uchwały rad miast oraz biuletyny informacyjne.

W ramach projektu powstanie również Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu ([email protected]). Jego zadaniem jest scalenie rozproszonych katalogów online, naukowych baz danych, czasopism elektronicznych, bibliografii regionalnych.

Regionalna platforma cyfrowa powstaje w oparciu o system METALIB firmy Exlibris, który został wdrożony w wielu bibliotekach naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie oraz adaptacja tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.

Projekt finansowany ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ma zostać zakończony w maju br.