Powstaje Urząd Komunikacji Elektronicznej jako połączenie URTiP i KRRiT

W Sejmie rozpoczęły się prace nad połączeniem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz części kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowe ciało wzorowane jest na brytyjskim urzędzie Ofcom, który zajmuje się zarówno kwestiami telekomunikacyjnymi jak i medialnymi.

Nowy urząd ma nosić nazwę Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Będą zmiany - zaznacza Anna Streżyńska, wiceminister transportu i budownictwa - W Sejmie rozpoczęły się prace nad połączeniem URTiP i części kompetencji KRRiT w jeden Urząd Komunikacji Elektronicznej, który integruje zadania telekomunikacyjne i medialne.

Nowy urząd ma być wzorowany na brytyjskim regulatorze - Ofcom, w którego kompetencje wchodzi nadzorowanie poprawności funkcjonowania zarówno rynku telekomunikacyjnego jak i mediów.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie powstanie Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz jakie konkretnie kompetencje będą mu przysługiwały. Anna Streżyńska podkreśla, że zmiany dotyczyć będą nie tylko samych działań operacyjnych nowego podmiotu, ale również zasad jego finansowania i zarządzania kadrami.