Powrót VAT-u

Sejm nie odrzucił w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy, który ma zwiększyć z 7 do 22% stawkę VAT na usługi teleinformatyczne.

Wniosek o odrzucenie rządowego projektu złożyło PSL. Za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym głosowało 43 posłów, przeciw było 352, a 3 wstrzymało się od głosu. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych.

Na początku lipca br. Sejm uchwalił 7-proc. stawkę VAT na usługi teleinformatyczne zamiast stawki 22%, zwalniając z niego szkoły i placówki edukacyjne. Zapisy zaczęły obowiązywać od 10 sierpnia. Z kolei na początku sierpnia KERM zaakceptował opisywaną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zakładającą powrót do 22% VAT-u na usługi teleinformatyczne. KERM uzasadniał decyzję brakiem precyzyjnej definicji usług teleinformatycznych w ustawie. Według wiceministra Janusza Steinhoffa, 7% stawka VAT na te usługi mogła kosztować budżet państwa dodatkowy 1 mld zł.

Ustawę z 7-proc. stawką VAT na usługi teleinformatyczne podpisał już prezydenta, tak więc Sejm obecnej kadencji nie zdoła raczej uchwalić kolejnej nowelizacji. Projekt nowelizacji, poza zwiększeniem stawki VAT, precyzuje także zapisy dotyczące używania Internetu w szkołach i placówkach edukacyjnych oraz rozciąga zwolnienie z podatku na Polską Akademię Nauk.