Powołano zrzeszenie i klaster Mobajl.org

W Bielsku-Białej powstało Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org, które będzie jednocześnie koordynatorem nowopowstałego klastra mobilnego.

Celem klastra Mobajl.org będzie wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku rozwiązań i usług mobilnych, a w szczególności polskich producentów oprogramowania, dostawców treści mobilnych oraz firm świadczących mobilne usługi dodane.

Wspieranie uczestników rynku mobilnego, klaster mobajl.org będzie realizował między innymi poprzez organizowanie wspólnych inicjatyw marketingowych, koordynowanie projektów wymagających zaangażowania wielu partnerów, prowadzenie szkoleń oraz świadczenia usług doradczych. Twórcom klastra przyświeca zamiar wzrostu innowacyjności branży oraz konkurencyjności jego uczestników na rynku polskim i zagranicznym.

Pomysł na utworzenia klastra mobilnego powstał w wyniku inicjatyw realizowanych przez klaster informatyczny NTHills z Bielska-Białej.

"NT Hills jako klaster technologiczny wspiera wszelkie inicjatywy, których celem jest rozwój technologii. Telekomunikacja mobilna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Z satysfakcją przyjmujemy, że prowadzone przez nas projekty - w szczególności Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills - zainspirowały przedsiębiorców z regionu do utworzenia klastra mobilnego" - mówi Andrzej Wychowaniec, prezes NT Hills.