Poszukiwanie nowości w internecie prowadzi do malware

Według badań przeprowadzonych przez Websense, prawie 14 proc. wszystkich wyszukiwań nowych trendów w Google lub Yahoo prowadzi do kodów złośliwych.

W raporcie "State of the Internet Security", obejmującym drugą połowę roku 2009, Websense stwierdza, że w pierwszej połowie roku masowe ataki wprowadzające malware bezpośrednio do komputerów spadły o 3,3 proc., ale za to wzrosła liczba akcji kierujących użytkowników do złośliwych witryn.

Z badań wynika, że o 225 proc. wzrosła liczba miejsc złośliwych w internecie, przy czym 71 proc. z nich to witryny legalne, które zostały opanowane przez kody złośliwe.

Około 35 proc. wszystkich ataków webowych powiązanych jest z kodami złośliwymi zaprojektowanymi do kradzieży wrażliwych informacji, a 58 proc. wszystkich incydentów kradzieży danych ma miejsce na WWW.