Posypały się kary za wprowadzające w błąd reklamy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła ponad 9 mln złotych kary na operatora sieci komórkowej Era, telewizję kablową Aster oraz firmę Vobis. Powodem były reklamy wprowadzające w błąd konsumentów.

Chwytliwe, aczkolwiek nie do końca czytelne dla konsumentów reklamy stały się przyczyną wszczęcia postępowania przez UKOiK , w wyniku którego na trzy firmy nałożono kary finansowe.

Najwięcej, bo prawie 8,8 mln ma do zapłacenia operator sieci Era. Powodem była kampania "Najszybszy Internet w komórce. Bez limitu. Za 5 zł", sugerująca, że bez żadnych limitów można korzystać z internetu za nieduże pieniądze. Tymczasem w rzeczywistości w ofercie znalazły się zapisy mówiące o limitach w pobieraniu danych, a promocja dotyczyła jedynie 3 miesięcy.

Operator sieci Era już zapowiedział odwołanie się od tej decyzji. W oświadczeniu prasowym podkreśla, że w jego przekonaniu reklama była zgodna z prawem, a ponadto nie wpłynęła żadna skarga ani reklamacja dotycząca oferty.

"Każda reklama ze względu na swoją naturę posługuje się skrótowością; dlatego też PTC w kwestionowanych reklamach zamieszczała informację o konieczności zapoznania się ze szczegółami oferty w Regulaminie" napisano w oświadczeniu prasowym.

Zdecydowanie mniejsze kary Urząd nałożył na firmy Vobis i Aster. Kampania Aster, przebiegająca pod hasłem "Telefonia cyfrowa za 1 zł przez 2 miesiące", zdaniem Urzędu sugerowała, że klienci mają do wykorzystania dwa pełne miesiące za złotówkę, podczas, gdy w rzeczywistości okres promocyjny był liczony od pierwszego danego miesiąca, bez względu na termin zawarcia umowy. Kara za takie praktyki wyniosła ponad 390 tys. zł.

Najmniej, bo ponad 177 tys. zł ma do zapłacenia firma Vobis za reklamę "Notebook z modemem iPlus za 1 zł", sugerującą zdaniem Urzędu, że za 1 zł można kupić laptopa wraz modemem.

Dodatkowo na firmy Vobis i Erę nałożono konieczność opublikowana w swoich serwisach internetowych informacji o nałożonej karze. Ma ona być widoczna online przez pół roku.

W 2009 r. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął 20 postępowań w sprawie reklam. Decyzje podejmowane przez Urząd nie są ostateczne. Odwołania można składać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji UKOiK