Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Posłowie nie odpowiadają na e-maile

Organizacja "Internet Obywatelski" - działająca na rzecz budowy w Polsce społeczeństwa informacyjnego po raz trzeci przeprowadziła akcję, której celem było sprawdzenie czy polscy parlamentarzyści korzystają z poczty elektronicznej do kontaktów z obywatelami.

Na rozesłane listy elektroniczne odpowiedziało 28,3% posłów. To regres w stosunku do wyniku badania z ubiegłego roku, kiedy odsetek wyniosł 34,1%. Dwukrotnie we wrześniu Internet Obywatelski wysłał do posłów listy, z prośba o odpowiedź. Na 460 posłów odpowiedziało 130. Dużo lepiej na tym tle wypadają eurodeputowani, spośród których 64,8% odpowiedziało na listy elektroniczne, czyli 35 z 54 polskich przedstawicieli w Europejskim Parlamencie.

Każdy z posłów na Sejm RP ma założoną skrzynkę pocztową na serwerze

Kancelarii Sejmu. Na początku kadencji otrzymuje wraz z komputerem hasło i instrukcje dostępu. W razie problemów technicznych z obsługą poczty posłowie mogą liczyć na pomoc pracowników Kancelarii Sejmu. Spełnione są więc wszystkie warunki formalne i techniczne, aby kontakt za pomocą e-maila możliwie ułatwić. Mimo stworzonych warunków niektórzy posłowie wydają się w ogóle nie korzystać z poczty elektronicznej, o czym może świadczyć fakt, że skrzynki prawie co piątego posła są przepełnione.

Obecnie wielu z parlamentarzystów skarży się na spam, który w szybkim tempie zapełnia im konta pocztowe. Jeden z posłów napisał w odpowiedzi do "Internetu Obywatelskiego"- "Otrzymuję w skrzynce masę śmieci reklamujących wszystko co możliwe. Po 10 dniach mam do sprawdzenia 1500 wiadomości, czego nie jestem w stanie dokładnie zrobić".

Na tle tych słabych poselskich wyników najkorzystniej wypadają posłowie

Platformy Obywatelskiej. Na list odpowiedziała nieco ponad połowa z nich. Drudzy w kolejności są przedstawiciele Unii Pracy, na trzecim miejscu posłowie SKL. Żaden z dwóch posłów mniejszości niemieckiej nie odpowiedział na list. Większe wrażenie robią jednak wyniki liczniejszego klubu LPR, w przypadku którego stosunek uzyskanych odpowiedzi do liczby posłów wyniósł 4,8%.

Akcja nie miała na celu sprawdzenia, czy posłowie potrafią posługiwać się pocztę elektroniczną, lecz zbadanie, czy korzystają z tego sposobu komunikacji do porozumiewania się z obywatelami. "Chcemy skłonić administracje publiczna do szerszego wykorzystania Internetu w kontaktach władza - obywatele" - mówią przedstawiciele Internetu Obywatelskiego.