Posłanka Samoobrony za posłem Platformy a Wikipedyści Obywatelami Roku 2004, czyli akcja Internetu Obywatelskiego

Na dzisiejszej konferencji podczas targów "Komputer Expo 2005" przedstawiciele Internetu Obywatelskiego przedstawili listę najbardziej aktywnych parlamentarzystów w obszarze informatyki i internetu. Zaprezentowano również wyniki badania "Administracja publiczna w Sieci".

Najaktywniejszy poseł

Najbardziej aktywnym posłem w obszarze informatyki i internetu był Tadeusz Jarmuziewicz reprezentujący Platformę Obywatelską. Jako jedyny z laureatów pojawił się na konferecji by odebrać wyróżnienie. W ubiegłym roku zgłosił 7 interpelacji i zapytań związanych głównie z zapewnieniem dostępu do internetu, w tym problemu stawki VAT na internet, budowy dużych systemów informatycznych czy dostępu do informacji publicznej dla osób niewidzących i niedowidzących.

Posłanka Samoobrony, Maria Zbyrowska - druga najaktywniejsza posłanka po pośle Tadeuszu Jarmuziewiczu - zgłosiła 5 interpelacji i zapytań w 2004 roku, z czego większość dotyczyła komputeryzacji szkół.

Generalnie polscy parlamentarzyści są mało aktywni na polu działań na rzecz informatyzacji społeczeństwa. Podczas całej Kadencji Sejmu RP posłowie zgłosili łącznie 12704 interpelacji i zapytań, z czego jedynie 135 dotyczyło szeroko rozumianego obszaru informatyki i internetu. W samym roku 2004 było ich 62.

Internetowy Obywatel Roku 2004

"Razem wiemy wszystko" napisał o Wikipedystach w liście przesłanym organizatorom spotkania Internetu Obywatelskiego Krzysztof Jasiutowicz, jeden z dwóch laureatów wyróżnienia dla osób, które najlepiej promują internet. Razem z drugim uhonorowanym tytułem Internetowego Obywatela Roku - Pawłem Jochymem są ojcami-współzałożycielami polskiej edycji Wikipedii.

Paweł Jochym jest doktorem fizyki teoretycznej i komputerowej pracującym w PAN. Krzysztof Jasiutowicz jest lekarzem internistą. Obaj zaczęli tworzyć polską wersją Wikipedii we wrześniu 2001 roku. Krzysztof Jasiutowicz w liście przygotowanym z okazji wręczenia honorowego tytułu napisał również - "Polska Wikipedia, która należy do czołówki językowych wersji projektu Wikipedii, niedawno świętowała przekroczenie liczby 50 tys. artykułów. Osiągnięcie to jest dziełem zwartej grupy autorów (...). Wszyscy są ciekawymi i twórczymi osobowościami i moim zdaniem to im należy się ta zaszczytna nagroda."

Powolny postęp administracji publicznej

Internet Obywatelski ocenił również strony WWW centralnej administracji państwowej oraz głównych urzędów administracji terenowej. Użyte kryteria są formalne i nie pozwalają ocenić witryn pod kątem ich zawartości. Do badania wykorzystywana jest zmodyfikowana wersja Wielokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych (WAES), który pozwala na ocenę serwisu metodą binarną- określa, czy dana cecha jest, czy jej nie ma w serwisie. Serwisy mogły zdobyć maksymalnie 41 punktów. Wśród ministerialnych serwisów najlepiej wypadła witryna Ministerstwa Obrony Narodowej, która zdobyła 30 punktów. O punkt gorsze okazały się serwisy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pośród urzędów wojewódzkich najlepszy okazał się łódzki - zdobył 34 punkty na 41. Na kolejnych miejscach znalazły się urzędy wojewódzkie z zachodniopomorskiego i lubelskiego - po 30 punktów, oraz urząd mazowiecki - 29 punktów. Spośród urzędów marszałkowskich najlepszy okazał się łódzki - 29 punktów, oraz pomorski, mazowiecki i lubelski - po 28.

Jedynie na dwóch serwisach spośród badanych istniały elementy umożliwiające dostęp audio dla niewidomych - dysponowały nimi witryny MSWiA oraz Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Co ważne, w internecie nadal nie można załatwić żadnej sprawy od początku do końca. Szczególnie dotkliwy jest brak takiej możliwości na stronach urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, choć jak się okazało dyskusyjne jest, czy na taką możliwość istnieje wyraźne zapotrzebowanie. Dyskutanci przywołali przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie obok możliwości załatwienia spraw urzędowych przez internet w Nowym Jorku istnieje numer 311, który pełni role pośrednika - operatorzy tego numeru korzystają z interfejsu pozwalającego sprawnie wyszukać w internecie potrzebne dzwoniącemu informacje. Przypuszczalnie na taki właśnie sposób pośredniczenia w kontaktach z urzędami byłaby w Polsce większa podaż niż na same rozwiązania w serwisach internetowych.

Wadą polskich serwisów jest tez brak ujednolicenia adresów domenowych. Urzędy marszałkowskie mogą mieć przeróżne adresy - www.umwd.pl - dla województwa Dolnośląskiego a np. www.mazovia.pl dla województwa mazowieckiego. Niezrozumiały jest też fakt, że strona www.prezydent.pl jest własnością osoby prywatnej. Koszt przeniesienia całych serwisów do innych domen nie jest - zdaniem przedstawicieli Internetu Obywatelskiego - ani szczególnie trudna, ani kosztowna.

Wszystkie raporty są dostępne na stronie www.egov.pl