Portal na rzecz rozwoju

Infovide i EMCom w oparciu o grant Banku Światowego utworzą Polski Portal Rozwojowy. Serwis będzie m.in. pełnił rolę wizytówki Polski dla zagranicznych inwestorów.

W sierpniu 2001 Infovide uzyskała na zaprojektowanie technicznej i organizacyjnej części projektu Polskiego Portalu Rozwojowego (PPR) r. grant z Banku Światowego. Infovide będzie współtworzyć portal z EMCom ( w której udziały ma m.in. Emax). Dwujęzyczny serwis (polsko – angielski) ma umożliwiać współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego. „Jednym z celów portali krajowych jest udostępnianie informacji inwestorom i partnerom z zagranicy o inicjatywach, technologiach i rozwiązaniach wspierających rozwój w danym kraju” – powiedział Borys Czerniejewski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Infovide.

Infovide odpowiada za realizację technicznego i organizacyjnego projektu portalu. PPR będzie następnie prowadzony i rozwijany przez EMCom. Obecnie tarnowska spółka przygotowuje biznesplan przedsięwzięcia według wytycznych Banku Światowego. „Przewidujemy generowanie przychodów poprzez platformy typu e-learning, e-commerce. Portal będzie ponadto finansowany z grantu Banku Światowego i zewnętrznych donatorów, których zamierzamy pozyskać” – mówi Arkadiusz Złotnicki, redaktor naczelny PPR. PPR będzie sprzedawał powierzchnię reklamową oraz raporty, przygotowywane przez redakcję.

Porozumienie Infovide i EMCom przewiduje uruchomienie serwisu w bieżącym roku. „Najprawdopodobniej serwis zostanie uruchomiony w połowie br. Dokładny termin jest uzależniony od harmonogramu finansowania przez Bank Światowy” – powiedział Arkadiusz Złotnicki.

PPR jest częścią międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego o nazwie Global Development Gateway, na rzecz „trwałego i zrównoważonego rozwoju”. Znajdzie się w sieci podobnych portali w 32 państwach.