Porozumienie GIODO z branżą internetową

Efektem porozumienia GIODO z IAB Polska ma być opracowanie kodeksu dobrych praktyk i zapewnienie, by dostawcy usług internetowych stosowali zasady ochrony danych osobowych.

Zawarcie porozumienia między GIODO i Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska to jedno z ważniejszych wydarzeń towarzyszących obchodom IV Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Celem podpisania przez GIODO porozumienia z branżą internetową jest zapewnienie, by dostawcy tych usług w swojej działalności przestrzegali zasad ochrony danych osobowych, do czego przyczynić się ma wspólne opracowanie kodeksu dobrych praktyk. Z kolei główne media internetowe, a także inne firmy z tej branży poprzez zawarcie porozumienia chcą sposób podkreślić, że dbają o należytą ochronę danych osobowych, tak by osoby korzystające z różnych treści i usług w internecie mogły czuć się bezpiecznie.

Przed podpisaniem porozumienia Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił, że choć internet niewątpliwie jest naszym oknem na świat, to oprócz wymiernych korzyści, jego używanie niesie ze sobą wiele zagrożeń dla ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Jako przykład podał przechowywanie i analizowanie przez dostawców usług internetowych historii odwiedzanych przez nas stron www, co odbywa się bez naszej wiedzy i zgody.

Porozumienie GIODO z branżą internetową

- Poza tym niejednokrotnie nie uświadamiamy sobie, że jeśli coś zdarzy się w świecie wirtualnym, może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym. A tak naprawdę świat jest jeden - mówił Michał Serzycki.

- Firmy zrzeszone w IAB Polska, w tym wszystkie największe media internetowe, przywiązują szczególną wagę do odpowiedniej ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Każda osoba, który powierza nam swoje dane, jest dla nas przecież cennym klientem, o którego musimy dbać. Chcemy, aby to porozumienie z jednej strony pokazało, że zależy nam na aspekcie bezpieczeństwa naszych użytkowników, a z drugiej aby doprowadziło do wypracowania kodeksu dobrych praktyk, który pozwoli jeszcze lepiej chronić dane osobowe w internecie - komentował Piotr Kowalczyk, prezes Zarządu IAB Polska.

Porozumienie na rzecz upowszechniania prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz tworzenia kodeksu dobrych praktyk parafowali Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a ze strony Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - Piotr Kowalczyk, prezes Zarządu i Szymon Szmigiel, członek Zarządu.