Poprawki senatu do e-podpisu zawetowane

Sejmowa Komisja Transportu i Łączności prawie jednogłośnie odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o podpisie elektronicznym.

Sejmowa Komisja Transportu i Łączności prawie jednogłośnie odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o podpisie elektronicznym. Zadecydowało o tym w dużej mierze wzburzenie posłów należących do komisji trybem uchwalenia tych poprawek. Zgłosiła je bowiem senacka Komisja Ustawodawcza, bez zasięgnięcia opinii zarówno posła sprawozdawcy Karola Działoszyńskiego, który przez cały czas pilotował ustawę, jak również przedstawicieli środowiska informatycznego.

Członkowie komisji sejmowej ulegając silnemu lobbingowi przedstawicieli środowiska firm IT zdecydowali jednocześnie o nie przeprowadzeniu dyskusji, która pozwoliłaby na ocenę merytoryczną zgłoszonych poprawek.

Kazimierz Ferenc, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdził, że nawet wobec niekorzystnego dla strony rządowej wyniku głosowania w Sejmie, wykluczone jest zwrócenie się do Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o zawetowanie ustawy o podpisie elektronicznym. Sejm powinien zając się poprawkami zgłoszonymi przez Senat na obecnym posiedzeniu, tj. w środę lub czwartek.