Poniedziałkowy Przegląd Prasy

W rywalizacji o tegoroczne wielkie kontrakty informatyczne ComputerLand przegrywa z Prokomem 0:3. Polacy przestali zarabiać więcej niż Czesi i Węgrzy, a wzrost naszych płac należy do najniższych w Europie Środkowo Wschodniej. Sprzedaż akcji Polkomtela może nie dojść do skutku, jeśli Skarb Państwa zdecyduje się stworzyć jednak grupę telekomunikacyjną konkurencyjną dla TP.

PARKIET

Prokom zdystansował ComputerLand

Należący do grupy Prokomu Softbank wspólnie z Face Technologies z RPA zbudują system CEPiK. W rywalizacji o tegoroczne wielkie kontrakty informatyczne - wcześniej obie firmy rywalizowały o kontrakt na system informatyczny dla PKO BP i kontrakt dla PZU. Ponadto w piątek poinformowano, że kontrakt na system dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zrealizuje spółka ABG, a nie zależna spółka ConputerLandu - Polsoft. (s. 1)

RZECZPOSPOLITA

Ożywienie bez zatrudnienia

Wskaźnik koniunktury opracowywany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH wzrósł we wrześniu o 4 punkty w porównaniu z sierpniem br. i o 8 punktów w porównaniu z wrześniem ub. roku. Cały czas poprawia się koniunktura w przemyśle przetwórczym; ogólnie rośnie też portfel zamówień - w tym eksportowych, maleją zapasy i poprawia się płynność finansowa przedsiębiorstw. Firmy publiczne, które później odczuły poprawę koniunktury, teraz zaczynają doganiać sektor prywatny i w najbliższym czasie mogą spodziewać się większego wzrostu zamówień. (s. B 3)

Polak tańszy od Czecha

Polacy przestali zarabiać więcej niż Czesi i Węgrzy - co przez lata ekonomiści zarzucali polskiemu rynkowi pracy. Od 2001 roku różnica w płacach pomiędzy państwami regionu Europy Środkowo Wschodniej a Polską, na korzyść polskiego pracownika maleje, ponieważ płace w naszym kraju rosły już znacznie wolniej (w latach 200 - 2002 wyniósł on 5,8%, podczas gdy np. na Węgrzech - o 24%, uwzględniając inflację). (s. B 3)

PULS BIZNESU

PSE: wejście na Litwę to tylko przygrywka

Start grupy Polskich Sieci Elektroenergetycznych w przetargu na litewską spółkę RTS ma być początkiem ekspansji. Jak mówi prezes Stanisław Dobrzański, grupa chce przekuć na sukces biznesowy sukces organizacyjny -UCTE, międzynarodowa organizacja operatorów przesyłowych, mianowała PSE operatorem technicznym w Europie Wschodniej. (s. 4)

Tajemniczy hamulcowy opóźnia sprzedaż Polkomtelu

Przygotowania do sprzedaży akcji Polkomtelu wyraźnie straciły ostatnio tempo. Krajowi posiadacze kilkunastoprocentowych udziałów w spółce (PSE, PKN Orlen i KGHM) chcą zbyć akcje razem. Opóźnienie może wynikać z faktu istnienia innej koncepcji wykorzystania udziałów w Polkomtelu: operator miałby wejść w skład grupy telekomunikacyjnej obok Tel-Energo i NOM-u, kontrolowanych przez PSE. Tymczasem te ostatnie spółki wystawiono na sprzedaż, a decyzja o sprzedaży lub unieważnieniu przetargu zapaść ma do 20 października. Gdyby do sprzedaży doszło, to pomysł na utworzenie konkurencyjnej dla TP grupy telekomunikacyjnej umrze śmiercią naturalną. (s. 5)