Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Grupa podmiotów skupiona wokół BRE posiada około 15% udziałów Elektrimu. BRE może dążyć do podziału warszawskiego holdingu.

PARKIET

Elektrim może pójść w ślady Optimusa

Grupa podmiotów skupionych wokół BRE kontroluje około 15% akcji Elektrimu. Z nieoficjalnych informacji Parkietu wynika, że BRE wspólnie z tymi podmiotami agresywnie skupował akcje holdingu korzystając ze znacznego spadku ich ceny. BRE mógłby próbować realizacji scenariusza jaki dopełnił się udziałem Optimusa i dążyć do podziału Elektrimu. (s. 1)

Prokom skupuje i sprzedaje

27 grudnia br. w ręce Prokomu powrócą sprzedane w miniony czwartek przez spółkę udziały Softbanku. Prokom przeprowadził operację window dressing, która ma charakter podatkowy. Stroną transakcji był, prawdopodobnie tak jak w ub. roku w tej samej operacji, PBK. (s. 2)

Milion zainwestował, milion stracił

Cubeteam, którego 100% akcji odkupił od MCI były menager spółki jest drugą w 2001 roku nierentowną firmą, której pozbywa się fundusz. Za 100% (milion sztuk ) akcji Cubeteam MCI dostał 10 tys. zł. (s. 3)

ComputerLand będzie współpracował z SAP

ComputerLand podpisał umowę z SAP, na mocy której będzie miał prawo do wdrażania produktów i korzystania z rynków niemieckiej spółki. W CL ma w związku z tym powstać specjalny zespół wdrożeniowy. (s. 5)

Spór o 117 tys. zł

Spółka portfelowa Net Investment, B2, złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez TUnŻ Sampo. B2 wykonało dla towarzystwa serwis internetowy i utrzymywało go na swoich serwerach, jednak nie otrzymała zapłaty. Po pewnym czasie serwis został przeniesiony na serwery innej firmy, a B2 podejrzewa jego dokładne skopiowanie. Sytuację komplikuje fakt, że firmy nie podpisały żadnej formalnej umowy, a osoba która miała zlecić wykonanie serwisu, już w Sampo nie pracuje. (s. 12)

PULS BIZNESU

Netia chce mieć wyższy kapitał

Zarząd Netia Holdings zaproponował podwyższenie kapitału na najbliższym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wniosek będzie rozpatrywany, gdyby emisja akcji okazała się konieczna ze względu na planowaną restrukturyzację zadłużenia długoterminowego spółki. (s. 6)

Handel długami w Internecie

Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych zezwolił na internetowy obrót długami. Wirtualne giełdy wierzytelności mogą ujawniać i przetwarzać dane osobowe. Straty z powodu zalegania z płatnościami ponosi ok. 44% firm. Według oceny ministerstwa sprawiedliwości, w 2001 roku z powodu zatorów płatniczych upadnie ponad 5 tys. firm. (s. 11)

PRAWO I GOSPODARKA

ComArch podtrzymuje prognozy

W ocenie prezesa firmy, Janusza Filipiaka, ComArch nie powinien mieć problemu z wykonaniem założonego na ten rok planu finansowego i wypracuje 10 mln zł zysku netto. Także w przyszłym roku spodziewany jest dodatni wynik. (s. 11)