Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Ministerstwo infrastruktury odroczyło sześciu operatorom stacjonarnym spłatę rat koncesyjnych do 20 stycznia 2002.

PARKIET

Spadnie zysk TP SA

Zysk netto Telekomunikacji Polskiej może się zmniejszyć nawet o 15%, w związku z decyzją URT o obniżeniu stawek, jakie TP S.A. pobiera od operatorów sieci komórkowej. Operator także może jednak negocjować wysokość opłat, jakie uiszcza operatorom telefonii komórkowej. (s. 1, 2)

Agora zwalnia

Wydawca Gazety Wyborczej zwolnił 170 osób, czyli 5% zatrudnionych. Agora wdraża program oszczędnościowy, który zakłada także m.in. zamrożenie w 2002 roku płac. (s. 4)

Spółki IT niewiele zarobią na ustawie podatkowej

Wartość transakcji zawartych na polskim rynku przez spółki informatyczne nie przekroczy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy 3,5 mld zł - uważają analitycy ING Barrings. Spółki mogłyby liczyć na kontrakty w związku z koniecznością zmian w systemach po nowelizacji ustawy podatkowej. Do nowych regulacji jednak brakuje aktów wykonawczych. (s. 6)

PRAWO I GOSPODARKA

Kredyt z Inteligo

Internetowe konto Inteligo wprowadzi jeszcze w tym roku dwa nowe produkty. Będą to uproszczony w procedurze przyznawania kredyt, oraz nowe rozwiązanie dla posiadaczy telefonów komórkowych. (s. 8)

Softbank emituje

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Softbanku podjęło uchwałę o emisji obligacji. Ich wartość nominalna nie przekroczy 100 mln zł, a termin wykupu nie przekroczy 3 lat. Środki uzyskane z emisji Softbank przeznaczy na restrukturyzację zadłużenia i inwestycje kapitałowe. (s. 11)

PULS BIZNESU

MI odroczyło do 2002 r. spłatę rat koncesyjnych

Netia, TL i El-Net mają czas do 20 stycznia. Decyzję o prolongacie spłaty rat koncesyjnych sześciu operatorów stacjonarnych podjął minister infrastruktury, a zaakceptował ją resort finansów. (s. 4)