Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Vivendi pragnie wykorzystać jeden z zapisów umowy z Elektrimem do objęcia po cenie rynkowej 51% udziałów Elektrim Telekomunikacji.

PARKIET

Próba przejęcia Elektrimu

Zmiana Rady Nadzorczej Elektrimu będzie próbą przejęcia kontroli nad spółką, co upoważnia Vivendi do zrealizowania opcji call na 51% udziałów w Elektrimie Telekomunikacja. Zdaniem wiceprezesa Elektrimu, taka interpretacja jest niewłaściwa - objęcie reprezentacji mniejszościowych akcjonariuszy w RN nie oznacza przejęcia kontroli nad spółką. Zapis o opcji odkupienia po cenie rynkowej 51% udziałów ET w przypadku próby przejęcia kontroli nad firmą znajduje się według przedstawicieli Vivendi w nieujawnionej w całości treści umowy Elektrimu z Vivendi. (s. 1)

KPWiG bada notowania Optimusa

KPWiG zbada przebieg ubiegło tygodniowych notowań nowosądeckiej spółki, który według części obserwatorów mógł być sztucznie windowany w celu uzyskania atrakcyjnej ceny w transakcji pakietowej. W zeszłym tygodniu kurs Optimusa trzykrotnie znaczącą odbiegał od trendów na warszawskiej giełdzie. Zaczęło się 14 marca, kiedy to akcje Optimusa zyskały 11,5%, podczas gdy wskaźnik TechWIG spadł tego dnia o 26%.

W piątek, Optimus poinformował, że w wyniku transakcji , z których ostatnia została rozliczona 21 marca, BRE Bank jest posiadaczem 29,29% udziałów kapitału akcyjnego i objął 47,77% głosów na WZA. Przed transakcjami było to odpowiednio 18 - 19% i 43,21%. (s. 4)

800 mln zł kredytu dla Telefonii Lokalnej

PKO BP organizuje konsorcjum, które ma udzielić TL, zależnej w 100% od KGHM, kredytu w wysokości 800 mln zł. Kredyt, według rzecznik TL ma być przyznany na pół roku. Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie długu w wysokości 150 mln EUR oraz inwestycje. (s. 5)

PULS BIZNESU

Dotcomy muszą przyjąć strategię przetrwania

Analitycy radzą polskim dotcomom poczynienie oszczędności, ponieważ przez najbliższe pół roku nie powinny liczyć na pozyskanie pieniędzy z rynku lub od inwestorów. Spośród trzech oczekujących na debiut spółek internetowych - Hogi, Areny i Getina, najlepsze perspektywy analitycy widzą przed tym ostatnim. Jednak wrocławski serwis B2B paść może ofiarą ogólnej dekoniunktury wśród inwestorów na spółki z tego sektora. Większość analityków dostrzega takżę, że prędzej czy później, firmy ISP będą musiały zacząć dzielić się zyskami z firmami dostarczającymi zawartość. (s. 30)

GAZETA WYBORCZA

Oszczędzają, ale nie na nas

Problemy wielkich firm teleinformatycznych nie odbiją się na działalności ich polskich oddziałów. Polskie przedstawicielstwa nie planują, według ich predstawicieli przechodzić w najbliższym czasie na dietę zaaplikowaną centralom za oceanem. Zdaniem analityków wynika to m.in. z małego nasycenia naszego rynku urządzeniami i produktami informatycznymi, także polskie firmy mogą liczyć na utrzymanie się wysokiego poziomu popytu. (s. 33)