Pomoc SMS-em

Wrocławska straż miejska uruchomiła telefon alarmowy dla osób głuchoniemych.

Od połowy września każda osoba, która nie mówi i nie słyszy będzie mogła wezwać pomoc poprzez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu 0608 302 302. W siedzibie wrocławskiego Centrum Kierowania Straży Miejskiej zainstalowany został program, który umożliwia identyfikację numeru telefonu komórkowego lub adresu internetowego, z którego został wysłany SMS. Po otrzymaniu takiej informacji Centrum Kierowania potraktuje ją jak normalne wezwanie i poinformuje odpowiednie służby w mieście (pogotowie, policję, straż pożarną), by zareagowały. Na niektóre interwencje do osób głuchoniemych wysyłani będą strażnicy miejscy, którzy przeszli kurs języka migowego.

Przedstawiciele straży miejskiej we Wrocławiu wystąpili już do dolnośląskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych o udostępnienie jej listy osób głuchoniemych, które posiadają telefon komórkowy i dostęp do Internetu w domu. We Wrocławiu jest około 3 tysięcy osób głuchoniemych. Pozwoli to na szybszą reakcję służb w razie zagrożenia życia lub bezpieczeństwa takiej osoby. Podobny system działa już dla osób głuchoniemych w Gdyni.