Polski rząd: 50 tys. zł kary za spam

Krajowy ustawodawca po raz kolejny chce zmierzyć się z wprowadzeniem nowych regulacji internetu. Tym razem chodzi o walkę ze spamem. Przesyłający niechcianą korespondecję mają zostać ukarani wysokimi grzywnami, co więcej poszerzy się sama definicja spamu.

Według nowych zapisów, które są wciąż w fazie przygotowywania, za spam uznane mają być nie tylko informacje handlowe, ale również tzw. łańcuszki szczęścia i niechciana korespondencja wysyłana za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy umieszczana na czatach.

Osoba wysyłająca bez wcześniejszej zgody odbiorcy tego typu treści ma być ukarana grzywną do 50 tys. zł. Warto dodać, że ustawodawca planuje wprowadzenie natychmiastowej wykonywalności kary.

Ministerstwo Transportu i Budownictwa, które opracowuje nową ustawę, zamierza również powołać do życia specjalny organ zajmujący się inspekcją telekomunikacyjną. Nowe ciało miałoby posiadać bardzo szerokie uprawnienia. Mówi się między innymi o posiadaniu prawa do przeszukiwania prywatnych mieszkań bez nakazu prokuratora.

Pomysł budzi duże kontrowersje w branży telekomunikacyjnej i internetowej.

Informację podajemy za PAP.