Polska powinna poprawić otoczenie dla biznesu

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju opublikował raport dotyczący strategii dla Polski. "Polska musi zwiększyć zdolność przyciągania inwestycji i tworzenia miejsc pracy" – stwierdza m.in. publikacja.

Według EBOiR, Polska zrealizuje potencjał wzrostu, kiedy poprawi otoczenie dla biznesu nastawiając się na zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zmodernizuje infrastrukturę i utworzy stabilne otoczenie podatkowe. Bank ostrzega, że "Polska musi przyspieszyć reformy, które straciły na dynamice i powściągnąć skłonność do wysokich deficytów budżetowych". EBOiR wskazuje na niedokończony proces prywatyzacji, restrukturyzację dużych, państwowych przedsiębiorstw i dostosowanie rolnictwa do nowych warunków.

EBOiR oferuje pomoc w trzech dziedzinach.

@W sektorze przedsiębiorstw bank będzie starał się o przyciągnięcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, z szczególnie z sektora małych i średnich firm, zabiegał o restrukturyzację, modernizację, konsolidację i ekspansję regionalną. EBOiR chce brać udział w prywatyzacji trudnych sektorów jak hutnictwo, energetyka, gazownictwo i przemył chemiczny.

@ W sektorze finansów EBOiR zadba szczególnie dostęp do kapitału obrotowego dla małych i średnich firm, poprzez zwiększenie istniejących programów i udostępnienie nowych instrumentów.

@ W ramach obszaru infrastruktury i środowiska, bank chce natomiast m.in. współpracować z władzami w wykorzystaniu środków unijnych.