Polska e-reklama wyszła z kryzysu

Wyniki badania IAB AdEx wskazują na rekordowy, 18 proc. wzrost wydatków na reklamę online w pierwszym półroczu 2010 r. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Wartość rynku e-reklamy w Polsce w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 777 mln zł.

Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje także, że w porównaniu do 658 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, rynek e-reklamy wzrósł prawie o 20% wzrost rynku.

"Wzrost wydatków na reklamę online w pierwszym półroczu w stosunku do ub.r. potwierdza, że spowolnienie w branży online spowodowane ogólną dekoniunkturą gospodarczą mamy za sobą" - powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

"W podziale na poszczególne segmenty rynku nie widać istotnych zmian, aczkolwiek wart odnotowania jest fakt pierwszego od bardzo dawna zwiększenia udziału reklamy display w całości wydatków. Wydaje się, że jest to efekt "odbicia" na rynku po zeszłorocznym zaciskaniu pasa przez reklamodawców i liczenia każdej złotówki wydawanej na reklamę, zwłaszcza reklamę wizerunkową" - mówi prezes IAB. - "Wskazuje na to także spory wzrost reklamy wideo oraz behawioralnej, które są częścią rynku display, a także niewielki spadek udziału reklamy rozliczanej w modelach efektywnościowych. Ma to też swoje odzwierciedlenie w wydatkach poszczególnych branż".

Wydatki na reklamę online

W stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., wydatki na reklamę online w okresie kwiecień - czerwiec zwiększyły się o prawie 10%, z 372 do 405 mln zł, co potwierdza tendencję wzrostową rynku. Szczegółowa analiza danych za ubiegły rok pozwala spodziewać się spadku wydatków w trzecim kwartale 2010 r., co jest zgodne z sezonowością wydatków reklamowych obserwowaną na innych rynkach Europy.

"Branże które najbardziej zwiększyły swoje wydatki czyli motoryzacja, telekomunikacja i żywność, to branże tradycyjnie opierające swoją komunikację marketingową na długofalowym budowaniu wizerunku" - mówi Piotr Kowalczyk.

Polska e-reklama wyszła z kryzysu

Udziały i wzrosty w wydatkach na reklamę online

Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, najważniejszym kanałem nadal pozostaje reklama graficzna z 47% udziałem w rynku, choć w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku zanotowała spadek udziału o 2 punkty procentowe na rzecz marketingu w wyszukiwarkach - SEM i e-mail (obecnie odpowiednio 28% i 7% udział). Ogłoszenia (16%) utrzymały swoją pozycję udziałów w rynku na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA), natomiast wideo i reklama behawioralna odnotowały tendencję wzrostową.

Największy wzrost wydatków względem pierwszego półrocza 2009 zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%), zaś w porównaniu do pierwszego kwartału br. największy wzrost uzyskał display (25%).

"Nie tylko w Polsce reklama internetowa utrzymuje wiodącą pozycję pod względem dynamiki wzrostów - w ostatnim półroczu rynek brytyjski odnotował imponujący 10 procentowy skok , głównie dzięki rosnącej popularności reklamy wideo i marketingu społecznościowego. Podobnie jak na naszym rynku - wszystkie typy reklamy online w Wielkiej Brytanii czyli reklama graficzna, SEM i ogłoszenia - odnotowały większe zainteresowanie reklamodawców - w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku" - mówi Marcin Kałkucki, Starszy menedżer PwC.

"Naszym zdaniem możliwość pomiaru efektów reklamy online połączona z coraz bardziej innowacyjnymi rozwiązaniami i kreacjami przyczyni się do dalszego przesuwania budżetów reklamowych właśnie do Internetu" - mówi Marcin Kałkucki, Starszy menedżer PwC.

Wydatki na reklamę online w podziale na sektory

Finanse, motoryzacja oraz telekomunikacja to sektory generujące 40% wydatków reklamowych w internecie. Zaraz za nimi plasują się dobra trwałe (36%), podczas gdy dobra szybko zbywalne, stanowią razem jedną siódmą (15%) rynku. W porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku struktura wydatków w sektorach produktowych pozostaje zbliżona. Istotną różnicę zanotował jedynie handel, który spadł o 5 punktów procentowych. Wzrosły wydatki w motoryzacji i telekomunikacji.

Polska e-reklama wyszła z kryzysu

Miejsce Polski na mapie Europy

Wyniki raportu zbiorczego AdEx 2009, sporządzone na podstawie danych finansowych z 23 rynków Europy, plasują Polskę w pierwszej trójce państw o największym wzroście wydatków na reklamę online. Biorąc pod uwagę udział wydatków na reklamę internetową w całkowitych budżetach reklamowych, Polska znajduje się na końcu pierwszej dziesiątki, jednak utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można spodziewać się szybkiego awansu Polski na wyższe miejsce w tym rankingu.