Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska e-reklama wyszła z kryzysu

Wyniki badania IAB AdEx wskazują na rekordowy, 18 proc. wzrost wydatków na reklamę online w pierwszym półroczu 2010 r. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Wartość rynku e-reklamy w Polsce w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 777 mln zł.

Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje także, że w porównaniu do 658 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, rynek e-reklamy wzrósł prawie o 20% wzrost rynku.

"Wzrost wydatków na reklamę online w pierwszym półroczu w stosunku do ub.r. potwierdza, że spowolnienie w branży online spowodowane ogólną dekoniunkturą gospodarczą mamy za sobą" - powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

"W podziale na poszczególne segmenty rynku nie widać istotnych zmian, aczkolwiek wart odnotowania jest fakt pierwszego od bardzo dawna zwiększenia udziału reklamy display w całości wydatków. Wydaje się, że jest to efekt "odbicia" na rynku po zeszłorocznym zaciskaniu pasa przez reklamodawców i liczenia każdej złotówki wydawanej na reklamę, zwłaszcza reklamę wizerunkową" - mówi prezes IAB. - "Wskazuje na to także spory wzrost reklamy wideo oraz behawioralnej, które są częścią rynku display, a także niewielki spadek udziału reklamy rozliczanej w modelach efektywnościowych. Ma to też swoje odzwierciedlenie w wydatkach poszczególnych branż".

Wydatki na reklamę online

W stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., wydatki na reklamę online w okresie kwiecień - czerwiec zwiększyły się o prawie 10%, z 372 do 405 mln zł, co potwierdza tendencję wzrostową rynku. Szczegółowa analiza danych za ubiegły rok pozwala spodziewać się spadku wydatków w trzecim kwartale 2010 r., co jest zgodne z sezonowością wydatków reklamowych obserwowaną na innych rynkach Europy.

"Branże które najbardziej zwiększyły swoje wydatki czyli motoryzacja, telekomunikacja i żywność, to branże tradycyjnie opierające swoją komunikację marketingową na długofalowym budowaniu wizerunku" - mówi Piotr Kowalczyk.

Polska e-reklama wyszła z kryzysu

Udziały i wzrosty w wydatkach na reklamę online

Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, najważniejszym kanałem nadal pozostaje reklama graficzna z 47% udziałem w rynku, choć w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku zanotowała spadek udziału o 2 punkty procentowe na rzecz marketingu w wyszukiwarkach - SEM i e-mail (obecnie odpowiednio 28% i 7% udział). Ogłoszenia (16%) utrzymały swoją pozycję udziałów w rynku na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA), natomiast wideo i reklama behawioralna odnotowały tendencję wzrostową.

Największy wzrost wydatków względem pierwszego półrocza 2009 zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%), zaś w porównaniu do pierwszego kwartału br. największy wzrost uzyskał display (25%).

"Nie tylko w Polsce reklama internetowa utrzymuje wiodącą pozycję pod względem dynamiki wzrostów - w ostatnim półroczu rynek brytyjski odnotował imponujący 10 procentowy skok , głównie dzięki rosnącej popularności reklamy wideo i marketingu społecznościowego. Podobnie jak na naszym rynku - wszystkie typy reklamy online w Wielkiej Brytanii czyli reklama graficzna, SEM i ogłoszenia - odnotowały większe zainteresowanie reklamodawców - w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku" - mówi Marcin Kałkucki, Starszy menedżer PwC.

"Naszym zdaniem możliwość pomiaru efektów reklamy online połączona z coraz bardziej innowacyjnymi rozwiązaniami i kreacjami przyczyni się do dalszego przesuwania budżetów reklamowych właśnie do Internetu" - mówi Marcin Kałkucki, Starszy menedżer PwC.

Wydatki na reklamę online w podziale na sektory

Finanse, motoryzacja oraz telekomunikacja to sektory generujące 40% wydatków reklamowych w internecie. Zaraz za nimi plasują się dobra trwałe (36%), podczas gdy dobra szybko zbywalne, stanowią razem jedną siódmą (15%) rynku. W porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku struktura wydatków w sektorach produktowych pozostaje zbliżona. Istotną różnicę zanotował jedynie handel, który spadł o 5 punktów procentowych. Wzrosły wydatki w motoryzacji i telekomunikacji.

Polska e-reklama wyszła z kryzysu

Miejsce Polski na mapie Europy

Wyniki raportu zbiorczego AdEx 2009, sporządzone na podstawie danych finansowych z 23 rynków Europy, plasują Polskę w pierwszej trójce państw o największym wzroście wydatków na reklamę online. Biorąc pod uwagę udział wydatków na reklamę internetową w całkowitych budżetach reklamowych, Polska znajduje się na końcu pierwszej dziesiątki, jednak utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można spodziewać się szybkiego awansu Polski na wyższe miejsce w tym rankingu.