Polkomtel: wzrost przychodu, spadek zysku

W I kw. br. operator sieci Plus GSM, odnotował 9 proc. wzrost przychodów do poziomu 1,2 mld zł. W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku sieć pozyskała kolejne 289 tys. użytkowników. Łączna liczba klientów Plus GSM wzrosła do 4,84 mln.

Polkomtel w I kw. zanotował jednakże spadek zysku netto. Wyniósł on niecałe 83 mln zł i był o 56 proc. niższy niż w I kw. 2002 r. Zarząd firmy tłumaczy to wyższymi kosztami i sprzedaży i niekorzystnymi różnicami kursowymi. Zysk operacyjny spółki w tym okresie sięgnął 254 mln zł (303 mln zł rok wcześniej), a wskaźnik EBITDA 440 mln zł.

Na koniec I kw. liczba użytkowników sieci wynosiła 4,84 mln zł (w tym 2,56 mln to korzystający z usług Simplus), co w stosunku rocznym oznacza wzrost o 33,2 proc. Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) wynosił w I kw. 82,4 zł (100,9 zł rok wcześniej).

W I kw. 2003 r. Polkomtel w rozwój sieci zainwestował 153 mln zł. Spółce udało się jednocześnie ograniczyć zadłużenie o ponad 27 proc. do 1,11 mld zł. W całym 2003 r. Polkomtel spodziewa się uzyskać przychód przekraczający 5 mld zł.