Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polkomtel po trzech kwartałach

W ciągu 9 miesięcy zysk netto firmy wzrósł czterokrotnie do 246 mln zł. Przychody operatora sieci Plus GSM wyniosły 3,1 mld zł (2,6 mld zł rok wcześniej).

Polkomtel osiągnął po trzech kwartałach 2001 r. zysk netto w wysokości 246 mln zł, prawie cztery razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (65,5 mln zł). Przychody firmy w tym okresie wyniosły 3,1 mld zł (2,6 mld zł).

Na lepsze wyniki wpływ miał wzrost liczby abonentów i 148 proc. przyrost dochodów z usług dodatkowych, w tym głównie opartych na komunikatach SMS. Z usług sieci Plus GSM korzysta obecnie 3,2 mln abonentów (2,1 mln rok wcześniej), z tego ok. 1,3 mln osób to klienci systemu prepaid - Simplus.

W III kwartale średni miesięczny przychód na abonenta(ARPU) wyniosł ok. 119 zł i był niższy o 19,4% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (147,3 zł).

Na koniec 2001 r. liczba abonentów Polkomtela ma osiągnąć 3,5 mln. Przychody firmy w 2001 r. wyniosą 4,2 mld zł, a zysk netto 500 mln zł.W tym roku Polkomtel zainwestował już w rozbudowę sieci 633 mln zł.