Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polkomtel miał ponad 665 mln zł zysku po trzech kwartałach

Przychody Polkomtela w trzecim kwartale 2004 roku wyniosły 1,51 mld zł, czyli o 12,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (1,35 mld zł). Zysk netto operatora zmniejszył się o 3,6 proc. i wyniósł 238 mln zł.

Przychody spółki w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku wzrosły do 4,24 mld zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. (3 842,9 mln zł).

Zysk netto po dziewięciu miesiącach osiągnął 665,6 mln zł, czyli 22,4 proc. więcej niż w trzech pierwszych kwartałach 2003 roku (543,9 mln zł).

Inwestycje Polkomtela w III kw. wyniosły 211,4 mln zł, czyli o 14 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2003 roku (185,5 mln zł).

Pod koniec trzeciego kwartału 2004 r. liczba użytkowników sieci wyniosła 6,5 mln, czyli o 27,8 proc. więcej niż na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego (5,09 mln). Z usług abonamentowych operatora sieci Plus GSM korzystało 3,12 mln, a z usług prepaid 3,38 mln klientów - wzrost odpowiednio o 32,5 proc. i 23,8 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.