Polak powoli wchodzi w e-finanse

Najpowszechniejszą usługą finansową realizowaną w Internecie są w Polsce operacje na koncie bankowym, dalsze miejsca zajmują operacje z wykorzystaniem karty kredytowej i w funduszu inwestycyjnym.

Według badania "Usługi finansowe", przedstawionego przez Gemius SA we współpracy z Money.pl oraz Interactive Advertising Bureau, 29,8% internautów, znających przynajmniej jedną usługę finansową dostępną Internecie, posiada internetowe konto bankowe. 31,6% ankietowanych znających przynajmniej jedną usługę e-finansową planuje (na pewno lub prawdopodobnie) w ciągu najbliższych 6 miesięcy skorzystać z tej właśnie usługi.

Ponadto, w ciągu pół roku (licząc od października br. kiedy zrealizowano badanie), przez Internet na pewno skorzysta:

8,6% z karty kredytowej

5,7% z funduszu inwestycyjnego (dodatkowo "prawdopodobnie" - 7,5%)

5,6% z lokaty

5% z funduszu emerytalnego

4,3% z kredytu konsumpcyjnego

4,2% z windykacji

4% z kredytu mieszkaniowego

3,8% z kredytu na samochód.

46,5% respondentów uznało kanał elektroniczny za mniej bezpieczny od tradycyjnego, a tylko 15,4% twierdzi, że oba kanały są jednakowo bezpieczne. Badanym trudno było zdecydować, który sposób tradycyjny czy poprzez Internet jest lepszy pod względem opłacalności (32,4% odpowiedzi "trudno powiedzieć").

Internauci czerpią wiedzę o e-finansach najczęściej ze stron serwisów finansowych (54,4% tych, którzy znali przynajmniej jedną usługę finansową), z linków/bannerów w Internecie (52,9%) oraz z telewizji (49,6%).

Próbka w badaniu, zależnie od badanej usługi wynosiła od 330 do 580 osób.