Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polacy podróżują tam gdzie wskaże internet

Internet jest najważniejszym źródłem informacji także dla podejmujących decyzję o zakupie wycieczki w biurze podróży.

TNS OBOP zrealizował dla Google projekt badawczy mający na celu analizę efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) w segmencie usług turystycznych, czyli zbadanie zachowań konsumenckich w internecie przed dokonaniem zakupu wycieczki w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Badanie przeprowadzono jesienią 2009 roku na próbie ponad 1000 osób, które dokonały zakupu w biurach podróży TUI i ScanHoliday (uwaga: nie badano klientów kupujących online; badanie nie odnosi się do ogółu Polaków, a jedynie do grupy kupującej w klasycznych placówkach biur podróży).

Według opublikowanych dzisiaj wyników badań, aż 63% osób, które dokonały zakupu w tradycyjnym biurze podróży przyznaje, że w trakcie poszukiwania odpowiednich dla siebie wakacji korzysta z informacji znalezionych online.

"Fakt, że kupujący online cenią informacje znalezione w sieci, to truizm. Bardziej interesujące jest to, czy kupujący w tradycyjnych biurach podróży korzystają przy tym z internetu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiliśmy zbadać wyłącznie grupę klientów, którzy dokonali zakupu w placówce touroperatora. Choć wielu Polaków wciąż woli bezpośrednią rozmowę ze sprzedawcą i finalizuje swoje zakupy właśnie w biurze podróży, to internet okazał się także dla nich miejscem pierwszego kontaktu i podstawowym źródłem pozyskiwania informacji" - powiedział Jerzy Warchałowski, Industry Head Retail&Finance&Travel, Google Poland. "Wraz ze wzrostem świadomości internetowej Polaków i liczby osób aktywnych w sieci, grupa korzystających tylko ze źródeł offline w trakcie procesu decyzyjnego będzie konsekwentnie malała.

Polacy podróżują tam gdzie wskaże internet

W badaniach dosyć wyraźnie zarysowały się różne sposoby pozyskiwania informacji w sieci. Aż 3 na 4 badanych wskazało wyszukiwarki, jako najbardziej efektywny sposób na dotarcie do stron internetowych pomocnych w poszukiwaniu informacji o wycieczce. Aż 76% respondentów pytanych o konkretne strony, z których czerpali informacje, wskazało bezpośrednio na adresy serwisów www touroperatorów.

W ankietach uwzględniono także długość procesu zakupowego. 47% badanych spędziło najwyżej miesiąc na poszukiwaniach, zanim dokonało zakupu wycieczki, a 30% potrzebowało od 30 do 90 dni na podjęcie decyzji.

Ciekawy jest także fakt, że aż co piąta osoba, która kupiła wycieczkę w ofercie last minute (mniej niż miesiąc od zakupu do podróży), planowała wyjazd co najmniej 3 miesiące wcześniej, choć zdecydowana większość badanych (77%) podejmuje decyzję do trzech miesięcy przed dokonaniem zakupu.