Polacy podróżują tam gdzie wskaże internet

Internet jest najważniejszym źródłem informacji także dla podejmujących decyzję o zakupie wycieczki w biurze podróży.

TNS OBOP zrealizował dla Google projekt badawczy mający na celu analizę efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) w segmencie usług turystycznych, czyli zbadanie zachowań konsumenckich w internecie przed dokonaniem zakupu wycieczki w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Badanie przeprowadzono jesienią 2009 roku na próbie ponad 1000 osób, które dokonały zakupu w biurach podróży TUI i ScanHoliday (uwaga: nie badano klientów kupujących online; badanie nie odnosi się do ogółu Polaków, a jedynie do grupy kupującej w klasycznych placówkach biur podróży).

Według opublikowanych dzisiaj wyników badań, aż 63% osób, które dokonały zakupu w tradycyjnym biurze podróży przyznaje, że w trakcie poszukiwania odpowiednich dla siebie wakacji korzysta z informacji znalezionych online.

"Fakt, że kupujący online cenią informacje znalezione w sieci, to truizm. Bardziej interesujące jest to, czy kupujący w tradycyjnych biurach podróży korzystają przy tym z internetu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiliśmy zbadać wyłącznie grupę klientów, którzy dokonali zakupu w placówce touroperatora. Choć wielu Polaków wciąż woli bezpośrednią rozmowę ze sprzedawcą i finalizuje swoje zakupy właśnie w biurze podróży, to internet okazał się także dla nich miejscem pierwszego kontaktu i podstawowym źródłem pozyskiwania informacji" - powiedział Jerzy Warchałowski, Industry Head Retail&Finance&Travel, Google Poland. "Wraz ze wzrostem świadomości internetowej Polaków i liczby osób aktywnych w sieci, grupa korzystających tylko ze źródeł offline w trakcie procesu decyzyjnego będzie konsekwentnie malała.

Polacy podróżują tam gdzie wskaże internet

W badaniach dosyć wyraźnie zarysowały się różne sposoby pozyskiwania informacji w sieci. Aż 3 na 4 badanych wskazało wyszukiwarki, jako najbardziej efektywny sposób na dotarcie do stron internetowych pomocnych w poszukiwaniu informacji o wycieczce. Aż 76% respondentów pytanych o konkretne strony, z których czerpali informacje, wskazało bezpośrednio na adresy serwisów www touroperatorów.

W ankietach uwzględniono także długość procesu zakupowego. 47% badanych spędziło najwyżej miesiąc na poszukiwaniach, zanim dokonało zakupu wycieczki, a 30% potrzebowało od 30 do 90 dni na podjęcie decyzji.

Ciekawy jest także fakt, że aż co piąta osoba, która kupiła wycieczkę w ofercie last minute (mniej niż miesiąc od zakupu do podróży), planowała wyjazd co najmniej 3 miesiące wcześniej, choć zdecydowana większość badanych (77%) podejmuje decyzję do trzech miesięcy przed dokonaniem zakupu.