Podwyższony kapitał Safe Computing

Prokom Software o ponad 2 mln zł podwyższył kapitał zakładowy zależnej od siebie spółki Safe Computing.

Prokom Software dokonał tego w sposób pośredni – poprzez spółkę Prokom Internet posiadającą 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Safe Computing. Kapitał zakładowy spółki zwiększony został z 4 tys. do 2 mln 204 tys. zł.

Podwyższenie kapitału Safe Computing o 2 mln 200 tys. zł wynika z podwyższenia przez Prokom Internet wartości nominalnej każdego z 40 istniejących udziałów, ze 100 do 500 zł oraz poprzez utworzenie 4.368 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy Safe Computing wart jest 2 mln 204 tys. zł, dzieli się na 4 tys. 408 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Prokom Software nadal posiada pośrednio 95% udział w kapitale i głosach spółki.