Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Podwyższony kapitał Safe Computing

Prokom Software o ponad 2 mln zł podwyższył kapitał zakładowy zależnej od siebie spółki Safe Computing.

Prokom Software dokonał tego w sposób pośredni – poprzez spółkę Prokom Internet posiadającą 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Safe Computing. Kapitał zakładowy spółki zwiększony został z 4 tys. do 2 mln 204 tys. zł.

Podwyższenie kapitału Safe Computing o 2 mln 200 tys. zł wynika z podwyższenia przez Prokom Internet wartości nominalnej każdego z 40 istniejących udziałów, ze 100 do 500 zł oraz poprzez utworzenie 4.368 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy Safe Computing wart jest 2 mln 204 tys. zł, dzieli się na 4 tys. 408 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Prokom Software nadal posiada pośrednio 95% udział w kapitale i głosach spółki.