Podwyższenie kapitału w Netii

Rada Nadzorcza Netii upoważniła zarząd spółki do przygotowania do zwołania WZA, na którym zostanie postawiony wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego. Termin zgromadzenia nie został jeszcze wyznaczony.

Jak podano w komunikacie zarządu spółki, emisja akcji może być konieczna w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia długoterminowego Netii. Według komunikatu, część akcjonariuszy i zewnętrznych inwestorów jest zainteresowana inwestowaniem w Netię. Dotychczas jednak nie zawarto w sprawie dalszego finansowania spółki żadnych porozumień.

Zarząd Netii poinformował też, że prowadzi rozmowy z JP Morgan Chase Bank mające na celu renegocjację umowy SWAP, której warunki naruszyła jej spółka zależna - Netia Holdings III B.V.