Podwojone przychody Money.pl

Według wstępnych obliczeń spółka Money.pl wraz z wortalem wypracowała w 2004 roku przychód w wysokości 3,5 mln zł. W poprzednim roku był prawie dwukrotnie niższy. Zysk netto wyniósł 0,5 mln zł.

O ponad 100% wzrosły przychody z reklam. Po upustach, rabatach i bez barterów wpływy z nich sięgnęły ponad milion zł. Według Piotra Krawca, dyrektora ds. marketingu i PR Money.pl, "ten poziom przychodów gwarantuje Money.pl udział w rynku e-reklamy w Polsce na poziomie 1,4%".

Przypomnijmy, że według szacunków CR Media, cały rynek reklamy internetowej wart był w ubiegłym roku około 75 mln zł.

Głównym źródłem przychodów spółki pozostaje pośrednictwo finansowe.

Money.pl wypracował zysk netto w wysokości pół miliona zł. Stanowi to wzrost o 90% w stosunku do 2003 roku.