Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Podpis elektroniczny w Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa o podpisie elektronicznym z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji trafiła wreszcie do Trybunału Konstytucyjnego.

Izba za niezgodny z konstytucją uważa jeden z przepisów Ustawy. Chodzi o zapis, który stawia w pozycji uprzywilejowanej podmiot zależny od NBP w świadczeniu usług certyfikacyjnych. Ustawa przewiduje, że podmiot ten jest zwolniony z konieczności uzyskania zezwoleń, które muszą posiadać wszyscy inni uczestnicy rynku. Zaskarżony przepis narusza m.in. konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej: zasadę równego traktowania podmiotów przez prawo.

Izba podczas prac legislacyjnych nad ustawą wysuwała wiele zarzutów merytorycznych, które dotyczyły zarówno rozwiązań organizacyjnych, jak i czysto technicznych.