Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poczta zdyscyplinowana

Wbrew powszechnie panującym obawom, pracownicy posiadający służbowe konta poczty elektronicznej wykorzystują je niemal wyłącznie do celów związanych z wykonywaną pracą. Dlatego większość na korespondencję elektroniczną poświęca do godziny dziennie, otrzymuje i wysyła do 10 wiadomości, nie przesyła sobie tą drogą żartów, obrazków, etc., nie plotkuje o współpracownikach, nie prowadzi rozmów na temat swojego prywatnego życia.

Pew Internet przedstawił wyniki badania na temat korzyści i niedostatków korzystania z poczty elektronicznej w pracy. Około 62% zatrudnionych Amerykanów posiada w pracy dostęp do Internetu i korzysta z niego. 98% z nich korzysta z poczty elektronicznej w pracy i ich reprezentacja weszła w skład próbki badania.

Jak się okazuje, nie wszyscy muszą się skarżyć na zalew korespondencji elektronicznej. 60% pracowników otrzymuje w pracy 10 e-maili lub mniej. 23% otrzymuje ponad 20 listów a tylko 6% - ponad 50 wiadomości. 78% posiadaczy poczty wysyła do 10 wiadomości elektronicznych dziennie. 11% wysyła ponad 20 listów.

W związku z tym czas poświęcony na korespondencję nie jest aż tak przerażająco długi, jak można by się obawiać. 73% posiadaczy poczty prowadzi korespondencję przez mniej niż godzinę dziennie, w tym 23% poświęca korespondencji elektronicznej mniej niż kwadrans.

46% ankietowanych posiadaczy służbowego konta pocztowego stwierdziło, że liczba wiadomości elektronicznych w ciągu ostatniego roku nie zwiększyła się; nieco więcej - 48% odnotowało wzrost przychodzącej korespondencji.

Zdecydowana większość ankietowanych posiadaczy służbowych kont pocztowych twierdzi, że otrzymuje przeważnie istotne dla celów zawodowych informacje. 52% ankietowanych stwierdziło, że otrzymywana poczta ma "kluczowe znaczenie" dla wykonywanej pracy, a ponadto 34% stwierdziło, że informacje w poczcie mają raczej istotny dla pracy charakter. 53% ankietowanych twierdzi, że niemal cała przychodząca na skrzynkę korespondencja dotyczy pracy; ponadto 58% twierdzi, że niemal wszystko co wysyłają jest związane z pracą. Trzy czwarte ankietowanych stwierdziło następnie, że korespondencja prywatna stanowi jedynie nieznaczną część wiadomości w skrzynce odbiorczej lub wysłanych wiadomości. 71% twierdzi, że spam to absolutny margines poczty, którą otrzymują.

77% ankietowanych powiedziało, że poczta elektroniczna pomaga im w zorientowaniu się w aktualnie prowadzonych w firmie projektach i działaniach. 63% uznało e-mail za narzędzie bardziej skuteczne od telefonu lub bezpośredniej rozmowy w przypadku umawiania się na spotkanie. 67% uznało pocztę za najlepszy sposób zapoznania się z dokumentem i przejścia do jego ewentualnej edycji. Poczta nie zastąpi jednak wszystkiego - 85% ankietowanych woli porozmawiać osobiście niż drogą elektroniczną w przypadku gdy tematem rozmowy mają być problemy w pracy czy inne drażliwe kwestie.

88% ankietowanych sprawdza pocztę minimum raz dziennie, a 70% z tej grupy czyni to kilka razy dziennie. 82% ankietowanych odpowiada na najważniejsze listy zawsze przed końcem dnia roboczego. 15% ankietowanych sprawdza ponadto pocztę przed pójściem do pracy, a 26% - po godzinach pracy w biurze. Ok. 15% ma zwyczaj sprawdzania poczty także podczas urlopu, a 31% - w weekendy.

72% twierdzi, że poczta elektroniczna pomaga w skontaktowaniu się z większą liczbą osób. 62% uważa, że są dzięki poczcie bardziej dostępni dla współpracowników, jednak ok. jednej trzeciej uważa, że są przez e-mail zbyt dostępni. 59% stwierdziło, że poczta elektroniczna usprawnia pracę zespołową.

39% pracowników z kontem pocztowym przyznaje się do przesyłania tą drogą żartów. 26% prowadzi rozmowy na temat swojego życia osobistego, a 15% - plotkuje. 22% przypomina sobie, że list elektroniczny przyczynił się do nieporozumienia. 23% twierdzi, że poczta elektroniczna przyczyniła się do zwiększenia stresu w miejscu pracy, a 16% stwierdziło, że sprzyja rozprzestrzenianiu się plotek.