Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poczta Polska: paczki pocztowe tylko z nami!

Jutro w telewizji oraz Internecie rusza kampania informacyjna Poczty Polskiej poświęcona paczkom pocztowym. Będzie ona promowała m.in. e-przesyłkę, czyli najnowszą usługę przeznaczoną dla e-sprzedawców.

Celem Poczty jest umocnienie i zwiększenie udziałów w segmencie paczek i usług kurierskich. Kampania połączona z ważnym wydarzeniem, jakim są Igrzyska Olimpijskie w Vancouver.

Jak przekonuje Tomasz Malczewski (członek Zarządu Poczty odpowiedzialny m.in. za strategię i marketing) najnowsza usługa Poczty Polskiej, czyli e-przesyłka, pozwala zaoszczędzić wszystkim tym, którzy kupują towar w Internecie.

W najlżejszym kilogramowym wariancie kosztuje 7 zł., natomiast klient o nadejściu przesyłki zostaje powiadomiony poprzez SMS-a lub e-maila i ma możliwość jej odbioru na dogodnej dla siebie poczcie.

"W obecnej kampanii oprócz kanału telewizyjnego planujemy zwiększyć swoją aktywność również w Internecie. Tam też przede wszystkim będziemy lokować nasze kolejne działania związane z paczkami. Poczta zamierza głośno mówić o swoich możliwościach" - podkreśla Tomasz Malczewski.

Zaznaczył również, że jego firma "ma potencjał usługowy i biznesowy pozwalający skutecznie konkurować także na pozostałych polach rynku pocztowego. Wykorzystanie tego potencjału będzie możliwe tylko przy aktywnym wsparciu marketingowym".