Po 9 miesiącach

Nastąpiło wreszcie długo oczekiwane połączenie systemów obsługi klienta Handlobanku i Citibanku.

Przygotowania do konwersji systemu Handlobanku - Profile na system Citibanku - Systematics, trwały 9 miesięcy. Połączona sieć składa się ze 115 placówek i obsługuje ponad 650 tys. klientów. Bankowość internetowa będzie odbywać się na platformie CitiDirect. Zakres usług dostępnych przez Internet jest zbliżony do tego co oferuje CitiPhone - czyli sprawdzanie stanu konta, dokonywanie przelewów, zakładanie lokat. Dotychczasowi użytkownicy handlonetu z chwilą połączenia systemów otrzymali automatyczny dostęp do CitiDirect, który można aktywować przez telefon. Aby zalogować się na stronie wystarczy wpisać numer karty i PIN.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji stosowane jest szyfrowanie danych 128-bitowym kluczem typu SSL. Dodatkowo system blokuje dostęp do konta przy trzykrotnym błędnie wprowadzonym numerze PIN oraz wymaga ponownego zalogowania po 5 minutach nieaktywności.