Plus milion

Sieć Plus GSM pozyskała w ub. roku blisko milion nowych użytkowników. Operator Plusa, Polkomtel zarobił netto 591 mln zł przy przychodach w wysokości 4,2 mld zł. Spada jednak wskaźnik przychodów z jednego użytkownika i rośnie wskaźnik rezygnacji z usług.

Liczba abonentów sieci Plus GSM wzrosła w ub. roku o 40% w stosunku do roku 2000 i obecnie wynosi 3,4 mln. Plus obsługuje 1,96 mln użytkowników usługi abonamentowej i 1,48 mln klientów usługi pre-paid. W ub. roku nastąpił znacznie większy wzrost właśnie wśród użytkowników tej drugiej, tańszej usługi – w porównaniu z rokiem 2000 z SIMPLUSA korzystało o 74,2% osób więcej. Liczba użytkowników abonamentowych wzrosła w stosunku rocznym o 22%. Usługi przedpłacone wybierało 60% nowych klientów Plusa.

Polkomtel zarabia jednak na swoich użytkownikach mniej niż przed rokiem. Średnie miesięczne przychody na abonenta (ARPU) wynosiły w Polkomtelu 114,5 zł , o 18% mniej niż przed rokiem. ARPU w przypadku klientów usług abonamentowych spadło w porównaniu z 2000 – o 11,4% - do 165,4 zł. Użytkownicy SIMPLUSA przynosili firmie miesięcznie 36,2 zł – tu także nastąpił spadek, choć już nie tak wyraźny (o 6,7%). Ponadto wzrósł w ujęciu rocznym wskaźnik rezygnacji (churn). W 2001 roku wyniósł on 22%, o 5,6% więcej niż w roku 2000.

Polkomtel odnotował w całym ub. roku 4,2 mld zł przychodów, o 20% więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik wzrostu przychodów był w ujęciu kwartał do kwartału niższy np. w IV kwartale 2001, kiedy wyniósł 15%. Zysk netto Polkomtela w ub. roku wyniósł w ub. roku 591 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma zarobiła netto 205,9 mln zł. Koszty sprzedaży wzrosły w porównaniu z rokiem ub. o prawie 11%, do 2,7 mld zł. Wynik EBITDA w 2001 roku to 1,5 mld zł i był o 41,6% lepszy niż rok wcześniej.

Na koniec 2001 roku zadłużenie Polkomtela wynosiło ponad 2 mld zł, o 7% więcej niż przed rokiem. W ub. roku Polkomtel uzyskał m.in. pożyczkę od akcjonariuszy w wysokości 500 mln zł, która została przekazana na uregulowanie płatności koncesji UMTS. Inwestycje operatora w ub. roku wyniosły 938,5 mln zł. Łącznie od 1996 roku Polkomtel zainwestował 4,4 mld zł, nie wliczając opłat koncesyjnych. „Polkomtel w dalszym ciągu inwestuje więcej, niż zyskuje na działalności operacyjnej i wciąż potrzebuje finansowania nie tylko ze strony akcjonariuszy, ale także przy pomocy kredytów bankowych” – powiedział m.in.. Jesper Helmuth Larsen członek zarządu i dyrektor finansowy Polkomtela.

Polkomtel planuje pozyskanie w 2002 roku ponad miliona nowych użytkowników, przy zakładanym wskaźniku nasycenia rynku polskiego telefonami komórkowymi na poziomie 30%. Operator przewiduje osiągnięcie w br. 5 mld zł przychodów.