Platforma zatroskanych o los świata

W 25 rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" Polska inicjuje projekt międzynarodowej platformy internetowej e-solidarity.com, któremu patronuje Lech Wałęsa. Projekt zakłada wywołanie ogólnoświatowej dyskusji na temat przyszłości naszej planety. Redakcje całego świata zostały poproszone o przesłanie najważniejszego pytania świata.

Strona jest dostępna już teraz, lecz w pełnej krasie objawi się 31 sierpnia. W zamierzeniu twórców ma być platformą komunikacji międzynarodowej, dzięki której internauci będą mogli sformułować opinie o najważniejszych problemach świata i podjąć wspólne, wynikające z ducha solidarności działania. Strona jest projektem non-profit, uruchomionym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Pierwszym etapem projektu esolidarity.com przeprowadzanym we współpracy ze światowymi mediami jest akcja pod hasłem "Zadaj światu pytanie". Lech Wałęsa wystosował do ponad 100 redakcji telewizyjnych, radiowych i prasowych z całego świata zaproszenie do sformułowania pytań przez ludzi wszystkich kultur o najważniejsze problemy współczesności.

Zadaniem mediów jest przekazanie koordynatorom projektu jednego - najważniejszego, najciekawszego i jednocześnie najbardziej intrygującego pytania. Mogą je sformułować dziennikarze danej redakcji lub włączyć w przedsięwzięcie swoich czytelników, odbiorców czy słuchaczy (np. poprzez listy lub konkurs), którzy "zadają światu pytanie", kierując je do redakcji. Wybrane przez redakcję pytanie zostanie włączone do sieciowego dialogu na e-solidarity.com.

31 sierpnia 2005 roku na portalu www.e-solidarity.com rozpocznie się ogólnoświatowe głosowanie nad odpowiedziami na te pytania.

Wierzymy, że i dziś solidarność może zmotywować ludzi na świecie do współdziałania w sprawach, wobec których instytucje wydają się być zupełnie bezradne - przekonują organizatorzy przedsięwzięcia - Polacy jako prekursorzy solidarności, moją okazję, by szerzyć tę ideę na świecie.