Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Piraci będą odcinani

Francuscy dostawcy usług internetowych zamierzają ściśle współpracować z przemysłem fonograficznym nad nowymi metodami skłonienia internautów do zrezygnowania z nielegalnego udostępniania w Internecie plików chronionych prawem autorskim. Jedną z rozważanych metod jest wysyłanie automatycznych ostrzeżeń do osób oferujących nielegalne pliki.

Co więcej, operatorzy zamierzają wprowadzić do umów zastrzeżenie, umożliwiające natychmiastowe rozwiązanie umowy na świadczenie usług dostępowych, jeśli okaże się, że klient udostępnia w Internecie pliki chronione prawem autorskim.

W zamian za te działania przedstawiciele organizacji reprezentujących francuski przemysł fonograficzny zapowiedzieli udostępnienie całego swojego katalogu muzycznego online (w internetowych sklepach muzycznych) - dzięki temu bezpodstawne staną się deklaracje niektórych organizacji konsumenckich, tłumaczących, że użytkownicy słuchają niektórych piosenek online, ponieważ nie mogą ich nabyć legalnie.

Dodatkowo szefowie wytwórni fonograficznych zadeklarowali, że jeśli dostawcy usług internetowych wypełnią swoje zobowiązania, to oni nie będą domagali się wprowadzenia 'filtrów' uniemożliwiających kopiowanie w Internecie plików chronionych prawem autorskim.

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli francuskiego rządu (m.in. ministra finansów Nicolasa Sarkozy oraz Renauda Donnedieu de Vabres, ministra kultury), reprezentantów 12 organizacji zrzeszających firmy działające w branży muzycznej oraz szefów sześciu największych francuskich operatorów internetowych.