Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pierwszy internetowy inwestor na Ukrainie

Spółka B-Net technologies zajmie się wsparciem finansowym ukraińskich przedsięwzięć internetowych. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa na Ukrainie. Spółkę założyły grupa kapitałowa Atlanta-Capital i Amerykański Fundusz Rozwoju i Restrukturyzacji.

Nowa firma już ma kilka projektów, w które początkowo zainwestuje kilkaset tysięcy dolarów. Przedstawiciele B-Net Tech. mówią, że inwestycja jest niewielka (w porównaniu ze światową skalą) z powodu braku chętnych. Szacuje się, że na Ukrainie korzysta z Internetu tylko 500-600 tysięcy osób.

Specjaliści przewidują jednak, że w miarę napływu inwestycji liczba internautów będzie wzrastać lawinowo. Według Andrieja Kriuczkowa, prezesa nowej spółki, obecny moment jest dla inwestorów najbardziej odpowiedni, aby zająć miejsce na tym wschodzącym rynku i przeznaczyć do dalszego obrotu pieniądze zarobione na rynkach zagranicznych.